Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Shadow
Slider


     

                                2020 - Škola slaví 50 let    

pozvanka 2020

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

VAŘÍME I PRO CIZÍ STRÁVNÍKY

Školní oběd v ceně 64,- Kč si u nás mohou zakoupit i cizí strávníci (veřejnost). Ušetřete proto svůj čas a přijďte si pochutnat na zdravém jídelníčku našich paní kuchařek. 

Obědy vydáváme do jídlonosičů v čase 11.15 - 11.30 nebo 13.45 - 14.00.

Pouze v době 26. - 30.10. jídelna nevaří z důvodu prázdnin. 

Jídelní lístek na pátek 23.10. a na týden od 2.11. - 6.11. nalaznete zde.

Kontakt:  +420 775 877 780 
              vedoucí školní jídelny

 

Co se dělo na schůzce Ekotýmu a žákovského parlamentu?

Zápis ze 4. schůzky konané dne   7. října 2020 najdete zde.  
Zápis ze 3. schůzky konané dne 30. září  2020 najdete zde.
Zápis  z  2. schůzky konané dne 23. září  2020 najdete zde.
Zápis  z  1. schůzky konané dne 16. září  2020 najdete zde.

Výuka DISTANČNĚ od 14.10. do 23.10.2020 na 1. a 2.stupni

Na základě Usnesení Vlády ČR se od 14.10. zakazuje osobní přítomnost žáků na ZŠ , proto přecházíme od 14. - 23.10. k distanční výuce žáků "na dálku". Dny 26. a 30. 10. jsou dny školního VOLNA. 

Další důležité informace naleznete zde!

 

Kaštanobraní - důležité sdělení !

Kaštany můžete přinést zítra 16. 10. ráno do 8 hodin nebo v době od 12 do 12:30 h. 

Další termín bude 2. 11. 2020.

Návod Teams pro žáky a rodiče

Zde v odkaze najdete návod na Teams pro žáky a rodiče.

Kampaň obyčejného hrdinství

POJĎTE DO TOHO S NÁMI – Zapojte se, zapojte celou rodinu, třídu….. 

Jako škola jsme se přihlásili do Kampaně obyčejného hrdinství.  Během jednoho týdne od 5. do 11. října 2020 budeme plnit 1 až 7 výzev dle výběru a možností každého z nás.

Všechny potřebné informace najdete zde v odkaze !!

Poděkování

Děkujeme tímto Magistrátu města Karlovy Vary za poskytnutý příspěvek ve výši
1000 Kč, tzv. "Pastelkovné", každému našemu prvňáčkovi na nákup pomůcek a
potřeb pro školní rok 2020/2021. 

Pro deváťáky...Kam po ZŠ:

v této rubrice pro Vás průběžně umísťujeme odkazy na různé střední školy a učiliště.

Výlet na Kozodoj

16. září 2020 navštívily třídy 3.A a 3.B Biofarmu Kozodoj. Děti byly nadšené z možnosti osahat si některá zvířátka a vstoupit k nim přímo do rodiny. Podrbaly si prasátka, pohladily lamy, koně, oslíka, ovce i krávu. Mohly si pochovat králíčky i koťata. Nové informace získaly i o lese a o výrobcích ze dřeva. Výlet se velice vydařil.

Fotografie z akce najdete zde.

Enviromentální výchova na Bukovině

8. září 2020 se děti ze třídy 3.B vypravily na Bukovinu. Vojenské lesy a statky pro nás připravily velice pěkný program. Za nádherného počasí jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o lese a o zvířátkách v něm žijících. Zahráli jsme si spoustu různých her. Na zarostlé louce jsme pomáhali smrčkům na denní světlo a ošetřovali jsme je proti okusu přírodní vlnou z oveček. 

Fotografie z akce najdete zde.

Pasování na čtenáře v Městské knihovně Karlovy Vary

Ve středu 23. září 2020 byly naši druháčci pasováni v Městské knihovně Karlovy Vary na čtenáře. Naši malí čtenáři museli nejdříve vzbudit z tvrdého spánku princeznu Knihomilu a pak předvedli, jak umí hezky číst. Po slavnostním slibu byly všechny děti pasovány Alfonsem ze Čtenářova na rytíře řádu čtenářského. Děti ze třídy 2. A se mohou na tuto akci těšit ještě ve středu 30. září 2020 od 8.30 na stejném místě na I. P. Pavlova 7.

Fotografie z pasování najdete zde.

Pátráme po dobových fotografiích!

Vážení rodiče, bývalí žáci, milí sousedé a občané,

škola hledá dobové fotografie ze své historie, které můžete mít právě Vy ve svých fotoalbech. Pokud máte ve svých soukromých archivech fotografické vzpomínky, zdvořile Vás prosíme o jejich zapůjčení.

Veškeré materiály samozřejmě vrátíme! Potřebovali bychom materiály dokumentující například výstavbu budov, vzhled okolí školy nebo jiné zajímavé materiály.

V letošním slaví škola 50. výročí založení. K tomuto krásnému jubileu plánujeme výstavu historických fotografií. Ta bude slavnostně zahájena 13. 11. 2020 ve 14 hodin  při Dni otevřených dveří, na který Vás srdečně zveme.
S nalezenými materiály nebo fotografiemi se prosím obracejte na sekretářku školy, tel. 725 735 301.

Děkujeme za pomoc!

                                                                                  vedení ZŠ Jana Amose Komenského

Projekt „Jaké to je být:……“

V rámci přípravy na budoucí povolání jsme v září zahájili projekt „Jaké to je být:……“. Zajímavé osobnosti z řad přátel školy nebo rodinní příslušníci našich žáků představují své profese a pomáhají jim lépe se zorientovat na trhu práce, v nabídce středních škol a učilišť a získat reálnou představu o tom, jaké požadavky kromě vzdělání jsou v praktickém životě na různé profese kladeny. Projekt je určen žákům osmých a devátých tříd a bude doplňovat další akce zaměřené na správnou volbu budoucího povolání a střední školy.

Profesi botanik/botanička představila dne 17. září 2020 Bc. Jaroslava Sedláčková z Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové, která se se žáky podělila o praktické zkušenosti a předala informace o tom, jak probíhá botanický výzkum v určité lokalitě a jejích mikrolokalitách.
Fotografie z projektu najdete zde.

Učíme se s knihovnou

Názornou výuku připravila pro děti 2. až 5. tříd ve čtvrtek 3. 9. 2020 Městská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary. Děti se učily rozeznávat rostliny, hrály divadlo, v rámci vlastivědy poznávaly významné stavby Karlových Varů. Nechyběly ani tvořivé dílny, které zorganizovaly výtvarnice z galerie SUPERMARKET WC. V rámci tělesné výchovy se házelo míčkem na cíl nebo hrálo Člověče, nezlob se. V českém jazyce se děti seznamovaly s prací knihovníka. Hravou formou se učily řadit knihy podle abecedy a zároveň v nich hledaly obrázky s hádankou z pohádek. A protože toto dopoledne bylo soutěžní, nejúspěšnější třídy získaly dort, který jim bude předán ve škole v pondělí 21. září 2020. Děkujeme všem učitelům a dětem za to, že jsme si tento den mohli hezky užít.

Za pomoc při organizaci děkujeme také všem dobrovolníkům a SPA HOTEL THERMAL za poskytnutí veřejného prostranství.

Fotografie z akce Učíme se s knihovnou naleznete zde v odkaze.

Kroužky nově od školního roku 2020/2021

Milí rodiče, vyhověli jsme vašim přáním a od září 2020 jsme pro naše žáky připravili nové kroužky. Prosíme žáky, aby se hlásili do kroužků u svých třídních učitelů.
Přihlášku najdete zde. Cenovou relaci včetně dnů a časů, kdy koužky budou probíhat, najdete zde.

Používání roušek ve škole !

S ohledem na aktuálnost situace platí od čtvrtka 10. 9. 2020 z nařízení Ministerstva zdravotnictvi ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorech. Povinné jsou i pro žáky 2. stupně po celou dobu výuky.

Žádáme všechny rodiče, aby nedoprovázeli děti do budovy školy, pokud to není zcela nutné, a předali žáky dozorujícím pracovníkům školy u vchodu. Záležitosti vyřizujte nejlépe telefonicky nebo osobně až v odpolední hodinách od 13.30 do 15.30.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit naše i Vaše zdraví.

Hledáme vychovatelku do školní družiny

Více informací na tel. čísle: 777 337 052

Vynikající výkon žáka naší školy

Ota Řezanka, žák 6. B naší školy, se stal v sobotu 5. 9. 2020 vítězem v šermu kordem ve své kategorii. Stal se i vítězem Českého poháru za sportovní sezónu roku 2019/2020. Je nám velkou ctí pogratulovat Otovi k získání těchto  vynikajících umístění.

Adaptační kurz 6. ročníků

Žáci našich 6. tříd tradičně absolvovali úvodní adaptační kurz s jasným cílem - seznámit se s novým prostředím, spolužáky, třídními učiteli a jiným systémem výuky na druhém stupni. Na dvoudenním kurzu probíhaly zajímavé aktivity. Zde v odkaze najdete fotografie, které dokumentují zajímavé momenty adaptačního kurzu. Děkujeme všem našim i externím spolupracovníkům, kteří nám s adaptačními kurzy každoročně pomáhají.

 

Informace školního roku 2020/21

Zde v příloze uvádíme jména třídních učitelů. Prázdniny, svátky a volné dny k nahlédnutí v odkazu Důležité termíny. 

Dne 25.9.2020 je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Zde k nahlédnutí Interní evidence změn ve vzdělávání žáků pro školní rok 2020_21 !!

Informace školní družiny k začátku školního roku 2020/2021

1.9.2020 školní družina pouze pro žáky 2.-5. ročníku (do doby, než obdrží ZÁPISOVÝ LÍSTEK, musí žáci odevzdat své paní vychovatelce lístek podepsaný zákonným zástupcem s časem odchodu domů).
2.9.2020 školní družina i pro žáky 1. ročníku a přípravných tříd. 

 

Informace pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu.

Pro školní rok 2020/2021 zůstává roční poplatek za školní družinu ve stejné výši jako loni - tedy 2000 Kč.

Informace pro rodiče žáčků přípravných a prvních tříd ve školním roce 2020/2021. 

Žáčci přípravných a prvních tříd jsou již zapsáni v systému Školního programu – školní pokladny.
Rodiče se od dnešního dne mohou zaregistrovat – na webu naší školy vyhledat záložku Školní program a tu "rozkliknout". Do systému se lze dostat i přes http://www.skolniprogram.cz/login.
Při registraci nutno vyplnit ID školy - 70933782.
Informace pro rodiče a postup registrace je uveden zde na našich webových stránkách.

Oznámení o změně online systému
Iškola

Od 1.8.2020 přechází škola na nový online systém školní agendy. Původní Iškolu, která jako firma svou činnost v ČR ukončila, nahradíme systémem BAKALÁŘI. Rodiče a žáci obdrží informační email do svých schránek, jakmile bude systém připraven.
Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče budoucích
6. ročníků

Třídní schůzky budoucích 6. ročníků se uskuteční 1.9.2020. Zahájení proběhne v budově školní jídelny v 16:30 hod.

Adaptační pobyt jednotlivých tříd se bude konat 2.- 4.9.2020. Podrobnější informace obdrží rodiče na třídních schůzkách. Opětovný zisk titulu Ekoškola!

Na základě auditu provedeného dne 19. 6. 2020 a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o udělení titulu Ekoškola naší škole ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace. Tímto jsme získali opět oprávnění po dobu 2 let používat logo, vlajku a název Ekoškola.

Ocenění Ekotýmu naleznete zde.

Vyprávění o cestě k titulu naleznete zde.

 

Výsledky fotografické soutěžě !!!

Milí rodiče, učitelé, žáci a žákyně,
děkujeme za krásné fotografie, které byly zaslány do fotografické soutěže. Všechny žáky, kteří se soutěže zúčastnili, moc chválíme, jsou úžasnými pozorovateli přírody.

Výsledky fotografické soutěže najdete zde.

Hledáme nové kolegy do našeho kolektivu!

V současné době hledáme kolegy na pozice:

1) Učitel(ka) pro první stupeň

2) Učitel(ka) pro druhý stupeň
     - český jazyk

3) Učitel(ka) pro druhý stupeň 
     - matematika
Více informací na tel. čísle: 777 337 

Žádosti o přijetí do přípravného a prvního ročníku na rok 2020/21

Vážení rodiče,
zde v příloze najdete seznam žádostí o přijetí do prvního ročníku a přípravné třídy na školní rok 2020/2021.
Poštou ani emailem rozhodnutí neposíláme, proto si jej prosím vyzvedněte v sekretariátu školy v pracovních dnech od 8.00 - 15.00

Více informací ZDE

Den Země a jeho jubilejní 50. výročí dne 23. 4. 2020

Stejně jako naše škola tak i Den Země slaví 
50. výročí a my přejeme Vše nejlepší. 

Zde v odkaze můžete shlédnout video naší žákyně Hanky Zemanové, nazvané příhodně "Krásy přírody" a věnované právě tomuto významnému svátku.

Příběhy našich sousedů Karlovarský kraj

Slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedu v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech se velmi vydařila.
Naši žáci nás skvěle reprezentovali a my jim za to děkujeme !!!

Další fotografie najdete zde v odkaze.
Fotografie z hodnotícího dne projektu v Krajské knihovně najdete zde v odkaze.

Zápis do přípravných a prvních tříd pro rok 2020/21

Vážení rodiče,
zápis dětí proběhne dle opatření MŠMT bez přítomnosti dětí a to od 1. 4. do 30. 4. 2020 elektronicky nebo korespondenčně (níže podrobnosti).
Pokud tyto formy nevyhovují, lze se telefonicky domluvit na osobní návštěvě sekretariátu školy denně od 12.00 - 14.00.

Více informací ZDE

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.