Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Shadow
Slider


     

                                2020 - Škola slaví 50.let    

50let 5

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Informace pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu.

Pro školní rok 2020/2021 zůstává roční poplatek za školní družinu ve stejné výši jako loni - tedy 2000 Kč.

Informace pro rodiče žáčků přípravných a prvních tříd ve školním roce 2020/2021. 

Žáčci přípravných a prvních tříd jsou již zapsáni v systému Školního programu – školní pokladny.
Rodiče se od dnešního dne mohou zaregistrovat – na webu naší školy vyhledat záložku Školní program a tu "rozkliknout". Do systému se lze dostat i přes http://www.skolniprogram.cz/login.
Při registraci nutno vyplnit ID školy - 70933782.
Informace pro rodiče a postup registrace je uveden zde na našich webových stránkách.

Informace pro rodiče budoucích
6. ročníků

Třídní schůzky budoucích 6. ročníků se uskuteční 1.9.2020. Zahájení proběhne v budově školní jídelny v 16:30 hod.

Adaptační pobyt jednotlivých tříd se bude konat 2.- 4.9.2020. Podrobnější informace obdrží rodiče na třídních schůzkách. Kroužky nově od školního roku 2020/2021

Milí rodiče, vyhověli jsme vašim přání a od září 2020 jsme pro naše žáky připravili nové kroužky.
Přihlášku najdete zde a cenovou relaci zájmových útvarů najdete zde.

Provozní doba kanceláře školy v době letních prázdnin

V době letních prázdnin bude kancelář školy otevřena v pracovních dnech v čase od 8,30 - 13,00 hod.
telefonní spojení:
725 735 301 sekretariát školy
775 877 781 ekonomka školy

Oznámení o změně online systému
Iškola

Od 1.8.2020 přechází škola na nový online systém školní agendy. Původní Iškolu, která jako firma svou činnost v ČR ukončila, nahradíme systémem BAKALÁŘI. Rodiče a žáci obdrží informační email do svých schránek, jakmile bude systém připraven.
Děkujeme za pochopení.

Přejeme všem našim žákům, jejich rodičům a přátelům školy krásné prázdniny.

Příměstský tábor na naší škole :)

Příměstské tábory „bez spaní“ s programem od 8:00 do 16:00 jsou plné her, vnitřních i venkovních pokusů, společných okamžiků s novými kamarády a výletů do přírody.

Opětovný zisk titulu Ekoškola!

Na základě auditu provedeného dne 19. 6. 2020 a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o udělení titulu Ekoškola naší škole ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace. Tímto jsme získali opět oprávnění po dobu 2 let používat logo, vlajku a název Ekoškola.

Ocenění Ekotýmu naleznete zde.

Vyprávění o cestě k titulu naleznete zde.

 

Hledáme nové kolegy do našeho kolektivu!

V současné době hledáme kolegy na pozice:

1) Učitel(ka) pro první stupeň
2) Učitel(ka) pro druhý stupeň
     - český jazyk
Více informací na tel. čísle: 777 337 052

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Vydávání vysvědčení bude probíhat dne 26. 6. 2020 dle pokynů jednotlivých třídních učitelů.
Tento den bude odpolední blok pro žáky 1. stupně pouze do 12 hodin z důvodu zahájení stavby (rekonstrukce elektroinstalace).

Obědy se budou vydávat dne 26. 6. 2020 od 9.30  - 12.00 hod.

Více informací ZDE

Aktuální informace k výuce žáků 9.tříd a 1.stupně

Vážení rodiče a žáci,
chceme Vás informovat, že od 11.5.2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9.tříd, za účelem přápravy na příjmací zkoušky.
Od 25.5.2020 se mohou vzdělávacích aktivit
účastnit také žáci 1.stupně ZŠ.

Výsledky fotografické soutěžě !!!

Milí rodiče, učitelé, žáci a žákyně,
děkujeme za krásné fotografie, které byly zaslány do fotografické soutěže. Všechny žáky, kteří se soutěže zúčastnili, moc chválíme, jsou úžasnými pozorovateli přírody.

Výsledky fotografické soutěže najdete zde.

Informace školní družiny - rekonstrukce

Prosíme rodiče žáků, navštěvujících školní družinu, aby si vyzvedli ze školní družiny oblečení a přezůvky.
Do 12 hodin budou přítomny paní vychovatelky, později se pak obracejte na Mgr. L.Mihálovou.
Od 25. května již nebude možno do budovy vstupovat z důvodu rekonstrukce elektroinstalace.

Děkujeme za pochopení.

Hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/20

Vážení rodiče a žáci,
hodnocení žáků za 2.pololetí probíhá od 27.4. dle nově ustanovené Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27.dubna 2020 a doplňující metodiky, které definují formy hodnocení žáků za 2.pololetí tohoto školního roku.

Více informací ZDE

Žádosti o přijetí do přípravného a prvního ročníku na rok 2020/21

Vážení rodiče,
zde v příloze najdete seznam žádostí o přijetí do prvního ročníku a přípravné třídy na školní rok 2020/2021.
Poštou ani emailem rozhodnutí neposíláme, proto si jej prosím vyzvedněte v sekretariátu školy v pracovních dnech od 8.00 - 15.00

Více informací ZDE

ZŠ JAK online - souhrn zadané domácí práce

Vážení rodiče a žáci,
na konci článku jste po čas výjimečného stavu našli tabulku, která představovala zadané práce pro jednotlivé třídy 2. stupně na následující týden. Na poslední školní týden (22.6. – 26.6 2020) zde již tabulku nenajdete a žáci po dohodě všech učitelů mají zadání opakovat si již probrané učivo.

 

Den Země a jeho jubilejní 50. výročí dne 23. 4. 2020

Stejně jako naše škole, tak i Den Země slaví 
50. výročí a my přejeme Vše nejlepší. 

Zde v odkaze můžete shlédnout povedené video
od naší žákyně Hanky Zemanové, s názvem
"Krásy přírody" a na Den Země se určitě moc hodí.

Zápis do přípravných a prvních tříd pro rok 2020/21

Vážení rodiče,
zápis dětí proběhne dle opatření MŠMT bez přítomnosti dětí a to od 1. 4. do 30. 4. 2020 elektronicky nebo korespondenčně (níže podrobnosti).
Pokud tyto formy nevyhovují, lze se telefonicky domluvit na osobní návštěvě sekretariátu školy denně od 12.00 - 14.00.

Více informací ZDE

Potvrzení OČR? V současnosti pouze elektronicky!

Vážení rodiče,
z důvodu vyhlášení karantény bude škola vystavovat potvrzení na OČR elektronicky.
Prosíme kontaktujte emailem sekretariát školy na adrese sekretariat@zskomenskeho-kv.cz .

Nechoďte osobně do školy.

Děkujeme za pochopení.

Provoz školy v době karantény - uzavření tělocvičen!

Chod školy je od 16. 3. 2020 zajištěn pracovniky sekretariátu denně od 8 - 14.00 a na číslech 725 735 301, 353 300 321.
Preferujeme telefonický nebo elektronický kontakt z důvodu ochrany našich zaměstanců.
Vedení školy je v pracovní dny k dispozici telefonicky, jinak trvale elektronicky (viz Kontakty).
Do budovy školy prosím vstupujte jednotlivě
a pouze v nutných případech.

Více informací ZDE

 

Milí žáci, pomůžeme Vám s učením na dálku

 Mimořádná situace nás donutila přesunout vzdělávání do Vašich domovů.
Děkujeme učitelům, žákům a především rodičům, že zvládáte domácí výuku všemi dostupnými způsoby.
Žáci naší školy a jejich rodiny by měli být v kontaktu s třídním učitelem, který má v tomto období Vaše vzdělávání na starost.
Pracují s Vámi skrze emaily na iškole, prostřednictvím Skype, WhatsApp, Moodle, telefonicky...

 

Příchozí emaily z iŠkoly na mobilních telefonech

Vážení rodiče,
pokud máte problém se zobrazením příchozích emailů na iŠkole v mobilních telefonech je chyba na straně provozovatele iškoly.
Na odstranění chyb se pracuje.
V ostatních zařízeních (PC atd.) jsou příchozí emaily v pořádku.

Děkujeme za pochopení

Zrušení výuky s platností od 10.3.2020!

Vážení rodiče,
s platností od 10.3.2020 od 18h až do odvolání zakazuje Vláda ČR osobní přítomnost žáků na základních školách.

Sekretariát školy zůstává v provozu!

Žádáme rodiče, aby sledovali aktuální informace na webu naší školy, nebo na webu iŠkoly!

Děkujeme a věříme, že společně tuto mimořádnou situaci zvládneme.

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy

Příběhy našich sousedů Karlovarský kraj

Slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedu v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech se velmi vydařila.
Naši žáci nás skvěle reprezentovali a my jim za to děkujeme !!!

Další fotografie najdete zde v odkaze.
Fotografie z hodnotícího dne projektu v Krajské knihovně najdete zde v odkaze.

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.