Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Shadow
Slider


     

                         2021 - Škola zve na oslavy 50 let    

pozvanka orez

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DISTANČNÍ výuka pro všechny od 8. 3. 2021!!

Milí žáci a rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se zakazuje osobní přítomnost dětí a žáků ve škole a to od 1. do 21.3.2021. Základní školy budou po tuto dobu poskytovat dětem přípravných tříd a všem žákům vzdělávání distančním způsobem. Povoleny jsou ve škole pouze individuální konzultace dětí a žáků. V době od 1. - 5. 3.2021 máme jarní prázdniny. K výuce online se tedy připojte od 8.3. dle pokynů třídních učitelů. Sekretariát školy je stále v provozu denně  7.30 - 15.00.

Podle nových pravidel škola již pro OŠETŘOVNÉ nevyplňuje žádné potvrzení. Rodiče mohou informace najít např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. 

 Děkujeme Vám za vyplnění ankety k distanční výuce. S výledky Vás seznámíme na těchto stránkách. Z Vaší zpětné vazby víme, že Vaše situace nejsou jednoduché. Věřte - myslíme na Vás a z našich řad děláme vše, co je v našich silách, abychom Vám pomohli těžké období zvládnout. Jsme rádi, že již od 1.3.2021 začíná očkování našich pracovníků, abychom mohli být všichni dětem brzy k dispozici.

Těším se na Vás. Buďte prosím hlavně zdraví!

Vaše škola

Upozornění školní jídelny pro žáky a cizí strávníky

Od pondělí 8. 3. 2021 se ve školní jídelně vaří pro žáky v distanční výuce a cizí strávníky jen jeden oběd. Ten bude vydán pouze do jídlonosičů, a to každý den v době od 11:00 do 13:30 hod.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a přípravky

Vážení rodiče,
termíny ZÁPISU do prvního a přípravného ročníku spolu s dalšími důležitými informacemi naleznete zde.

Informace k online besedě, nazvané ŠKOLNÍ ZRALOST, kterou pořádáme pro rodiče budoucích prvňáčků, naleznete v tomto odkazu. POZOR!! Tento odkaz https://meet.google.com/gyq-zmrp-awq slouží k připojení se na online besedu, která bude probíhat prostřednictvím Google Meet.

Den otevřených dveří spojený s oslavami 50. výročí založení naší školy proběhne v pondělí dne 29. března 2021 od 14 hodin. Všichni jste srdečně zváni, podrobnosti v přiloženém letáku.

Vzhledem k mimořádné situaci, která nám zatím nedovoluje pozvat Vás osobně do naší školy, přijměte pozvání prostřednictvím videa s názvem Procházka školou. Toto video vytvořil žák 8. třídy.  Na "procházku" se můžete vydat zde.

„Láska může dosáhnout až na onen svět….Stále zůstáváme spojení s druhými citovým poutem i přes hranici smrti.“

S lítostí jsme dne 7. 2. 2021 přijali zprávu o úmrtí naší kolegyně Mgr. Jany Šnajdrové. Ty nejkrásnější vzpomínky vtiskla naposledy do srdcí dětí své třídy 2.B, ale i všem svým žákům předchozím. Svým příkladným učitelským umem patří do českého pedagogického nebe.

Děkujeme, Jani.

Tvoji žáci, kolegové, přátelé

Projekt „Jaké to je být:……“

Pokračujeme v projektu "Jaké to je být....", který je určen zejména  pro žáky osmých a devátých tříd. Dne 27. ledna 2021  formou  on-line přednášky představila svoji profesi polární bioložky významná česká vědkyně Mgr. Marie Šabacká, PhD. Žáci a žákyně se dozvěděli o tom, jak nadšení pro přírodopisnou literaturu a zájem o příběhy poláírníků může vést k celoživotnímu povolání.

Vice informací najdete zde.

Distanční "výtvarka"

Denně se probírám desítkami výtvarných prací a mrzí mě, že nemůžeme, jak jsme zvyklí při prezenční výuce, si o obrázcích povídat, porovnávat je, společně je hodnotit. A tak mě napadlo podělit se zde v odkaze o výsledky distanční výuky 2.stupně alespoň malou výstavou – fotografie svých obrázků dělali sami žáci, ne vždy jsou fotografie kvalitní, ale i tak  ukazují jejich snahu, originalitu, úsilí a kreativitu.

Jana Burianová, učitelka VV

Projekt „Jaké to je být:……“

Proč studovat chemické obory? - tak zněla on-line přednáška pro deváté a osmé třídy, která se uskutečnila v rámci projektu „Jaké to je být….“ ve dnech 27. listopadu a 1.prosince 2020.

Žáci se dozvěděli od Ing. Oldřicha Honzáka o výrobním programu mezinárodní společnosti Synthomer a.s., která sídlí v Sokolově a obecně o všech profesích, ve kterých se mohou uplatnit v této společnosti nebo obdobných společnostech po absolvování střední školy nebo učebního oboru.

Vice informací najdete zde.

Příběhy našich sousedů (aktualizace)

Naše škola byla oceněna, že se ve výuce systematicky věnuje tématu moderních dějin a zapojuje se do vzdělávacích projektů z dílny Paměti národa. Ocenění naleznete zde v příloze.

Již po šesté se žáci naší školy připojují ke vzdělávacímu projektu neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií víceletých gymnázií​​ 

Jejich úkolem je vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a v závěru projektu vytvořit rozhlasovou reportáž.

Dějepisná olympiáda

Dne 26. listopadu 2020 proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma "Labyrintem barokního světa (1556 - 1781)." Stejně jako naše škola, i pořádání dějepisné olympiády slaví 50. výročí. Školního kola se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku, tentokrát online. Věříme, že i přes technické problémy se soutěžního klání zhostili dobře a stali se úspěšnými řešiteli.

Dějepisáři:-)

Kaštanobraní 2020

V letošním školním roce se naše škola opět zúčastnila akce Lázeňských lesů Karlovy Vary, p.o., nazvané KAŠTANOBRANÍ 2020.

Nasbírali jsme celkem 1712 kg kaštanů, které budou využity jak ke krmení lesní zvěře, která obývá naše lázeňské lesy a obory, tak i k výsadbě nových stromů.

Velký dík patří našim učitelům, žákům, jejich rodičům a prarodičům za to, že i v dnešní nelehké „covidové“ době pomohli sběrem těchto plodů dobré věci a zároveň přispěli k výbornému výsledku naší školy.

Kampaň obyčejného hrdinství (aktualizováno!)

Zde v příloze najdete nový článek, jak tato celorepubliková akce na naší škole proběhla.

POJĎTE DO TOHO S NÁMI – Zapojte se, zapojte celou rodinu, třídu….. 

Jako škola jsme se přihlásili do Kampaně obyčejného hrdinství.  Během jednoho týdne od 5. do 11. října 2020 budeme plnit 1 až 7 výzev dle výběru a možností každého z nás.

Všechny potřebné informace najdete zde v odkaze !!

Sbírka ke Dni válečných veteránů

Vzhledem k aktuální situaci většinu prostředků z veřejné sbírky u příležitosti Dne válečných veteránů věnovat na skutečnou fyzickou a sociální pomoc hrdinům, pamětníkům, kteří bojovali za naši svobodu. Teď potřebují naši pomoc oni. Výtěžek sbírky pomůže prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa (https://pomoc.pametnaroda.cz/) konkrétním pamětníkům.

Více informací naleznete zde.

 

Projekt „Jaké to je být:……“

V měsíci říjnu jsme i přes nepřítomnost žáků ve škole pokračovali v projektu „Jaké to je být…:“ kde žákům devátých a osmých tříd představují své profese osobnosti z řad přátel školy a pomáhají jim lépe se zorientovat v nabídce studijních a učebních oborů a na trhu práce.

Profesi vývojový konstruktér/ka představil formou on-line konference dne 22. října 2020 Ing. Václav Čontoš, Ph.D., který pracuje jako vedoucí podpory vývoje ve WITTE Automotive Nejdek, spol. s r.o.

Více informací a fotografie naleznete zde.

Co se dělo na schůzce Ekotýmu a žákovského parlamentu?

Zápis ze 4. schůzky konané dne   7. října 2020 najdete zde.  
Zápis ze 3. schůzky konané dne 30. září  2020 najdete zde.
Zápis  z  2. schůzky konané dne 23. září  2020 najdete zde.
Zápis  z  1. schůzky konané dne 16. září  2020 najdete zde.

Návod Teams pro žáky a rodiče

Zde v odkaze najdete návod na Teams pro žáky a rodiče.

Poděkování

Děkujeme tímto Magistrátu města Karlovy Vary za poskytnutý příspěvek ve výši
1000 Kč, tzv. "Pastelkovné", každému našemu prvňáčkovi na nákup pomůcek a
potřeb pro školní rok 2020/2021. 

Výlet na Kozodoj

16. září 2020 navštívily třídy 3.A a 3.B Biofarmu Kozodoj. Děti byly nadšené z možnosti osahat si některá zvířátka a vstoupit k nim přímo do rodiny. Podrbaly si prasátka, pohladily lamy, koně, oslíka, ovce i krávu. Mohly si pochovat králíčky i koťata. Nové informace získaly i o lese a o výrobcích ze dřeva. Výlet se velice vydařil.

Fotografie z akce najdete zde.

Enviromentální výchova na Bukovině

8. září 2020 se děti ze třídy 3.B vypravily na Bukovinu. Vojenské lesy a statky pro nás připravily velice pěkný program. Za nádherného počasí jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o lese a o zvířátkách v něm žijících. Zahráli jsme si spoustu různých her. Na zarostlé louce jsme pomáhali smrčkům na denní světlo a ošetřovali jsme je proti okusu přírodní vlnou z oveček. 

Fotografie z akce najdete zde.

Pasování na čtenáře v Městské knihovně Karlovy Vary

Ve středu 23. září 2020 byly naši druháčci pasováni v Městské knihovně Karlovy Vary na čtenáře. Naši malí čtenáři museli nejdříve vzbudit z tvrdého spánku princeznu Knihomilu a pak předvedli, jak umí hezky číst. Po slavnostním slibu byly všechny děti pasovány Alfonsem ze Čtenářova na rytíře řádu čtenářského. Děti ze třídy 2. A se mohou na tuto akci těšit ještě ve středu 30. září 2020 od 8.30 na stejném místě na I. P. Pavlova 7.

Fotografie z pasování najdete zde.

Pátráme po dobových fotografiích!

Vážení rodiče, bývalí žáci, milí sousedé a občané,

škola hledá dobové fotografie ze své historie, které můžete mít právě Vy ve svých fotoalbech. Pokud máte ve svých soukromých archivech fotografické vzpomínky, zdvořile Vás prosíme o jejich zapůjčení.

Veškeré materiály samozřejmě vrátíme! Potřebovali bychom materiály dokumentující například výstavbu budov, vzhled okolí školy nebo jiné zajímavé materiály.

V letošním slaví škola 50. výročí založení. K tomuto krásnému jubileu plánujeme výstavu historických fotografií. Ta bude slavnostně zahájena 13. 11. 2020 ve 14 hodin  při Dni otevřených dveří, na který Vás srdečně zveme.
S nalezenými materiály nebo fotografiemi se prosím obracejte na sekretářku školy, tel. 725 735 301.

Děkujeme za pomoc!

                                                                                  vedení ZŠ Jana Amose Komenského

Projekt „Jaké to je být:……“

V rámci přípravy na budoucí povolání jsme v září zahájili projekt „Jaké to je být:……“. Zajímavé osobnosti z řad přátel školy nebo rodinní příslušníci našich žáků představují své profese a pomáhají jim lépe se zorientovat na trhu práce, v nabídce středních škol a učilišť a získat reálnou představu o tom, jaké požadavky kromě vzdělání jsou v praktickém životě na různé profese kladeny. Projekt je určen žákům osmých a devátých tříd a bude doplňovat další akce zaměřené na správnou volbu budoucího povolání a střední školy.

Profesi botanik/botanička představila dne 17. září 2020 Bc. Jaroslava Sedláčková z Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové, která se se žáky podělila o praktické zkušenosti a předala informace o tom, jak probíhá botanický výzkum v určité lokalitě a jejích mikrolokalitách.
Fotografie z projektu najdete zde.

Učíme se s knihovnou

Názornou výuku připravila pro děti 2. až 5. tříd ve čtvrtek 3. 9. 2020 Městská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary. Děti se učily rozeznávat rostliny, hrály divadlo, v rámci vlastivědy poznávaly významné stavby Karlových Varů. Nechyběly ani tvořivé dílny, které zorganizovaly výtvarnice z galerie SUPERMARKET WC. V rámci tělesné výchovy se házelo míčkem na cíl nebo hrálo Člověče, nezlob se. V českém jazyce se děti seznamovaly s prací knihovníka. Hravou formou se učily řadit knihy podle abecedy a zároveň v nich hledaly obrázky s hádankou z pohádek. A protože toto dopoledne bylo soutěžní, nejúspěšnější třídy získaly dort, který jim bude předán ve škole v pondělí 21. září 2020. Děkujeme všem učitelům a dětem za to, že jsme si tento den mohli hezky užít.

Za pomoc při organizaci děkujeme také všem dobrovolníkům a SPA HOTEL THERMAL za poskytnutí veřejného prostranství.

Fotografie z akce Učíme se s knihovnou naleznete zde v odkaze.

Pro deváťáky...Kam po ZŠ:

v této rubrice pro Vás průběžně umísťujeme odkazy na různé střední školy a učiliště.

Používání roušek ve škole !

S ohledem na aktuálnost situace platí od čtvrtka 10. 9. 2020 z nařízení Ministerstva zdravotnictvi ČR povinnost nosit roušky ve společných prostorech. Povinné jsou i pro žáky 2. stupně po celou dobu výuky.

Žádáme všechny rodiče, aby nedoprovázeli děti do budovy školy, pokud to není zcela nutné, a předali žáky dozorujícím pracovníkům školy u vchodu. Záležitosti vyřizujte nejlépe telefonicky nebo osobně až v odpolední hodinách od 13.30 do 15.30.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit naše i Vaše zdraví.

Vynikající výkon žáka naší školy

Ota Řezanka, žák 6. B naší školy, se stal v sobotu 5. 9. 2020 vítězem v šermu kordem ve své kategorii. Stal se i vítězem Českého poháru za sportovní sezónu roku 2019/2020. Je nám velkou ctí pogratulovat Otovi k získání těchto  vynikajících umístění.

Adaptační kurz 6. ročníků

Žáci našich 6. tříd tradičně absolvovali úvodní adaptační kurz s jasným cílem - seznámit se s novým prostředím, spolužáky, třídními učiteli a jiným systémem výuky na druhém stupni. Na dvoudenním kurzu probíhaly zajímavé aktivity. Zde v odkaze najdete fotografie, které dokumentují zajímavé momenty adaptačního kurzu. Děkujeme všem našim i externím spolupracovníkům, kteří nám s adaptačními kurzy každoročně pomáhají.

 

Informace školního roku 2020/21

Zde v příloze uvádíme jména třídních učitelů. Prázdniny, svátky a volné dny k nahlédnutí v odkazu Důležité termíny. 

Dne 25.9.2020 je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Zde k nahlédnutí Interní evidence změn ve vzdělávání žáků pro školní rok 2020_21 !!

Informace školní družiny k začátku školního roku 2020/2021

1.9.2020 školní družina pouze pro žáky 2.-5. ročníku (do doby, než obdrží ZÁPISOVÝ LÍSTEK, musí žáci odevzdat své paní vychovatelce lístek podepsaný zákonným zástupcem s časem odchodu domů).
2.9.2020 školní družina i pro žáky 1. ročníku a přípravných tříd. 

 

Informace pro rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu.

Pro školní rok 2020/2021 zůstává roční poplatek za školní družinu ve stejné výši jako loni - tedy 2000 Kč.

Informace pro rodiče žáčků přípravných a prvních tříd ve školním roce 2020/2021. 

Žáčci přípravných a prvních tříd jsou již zapsáni v systému Školního programu – školní pokladny.
Rodiče se od dnešního dne mohou zaregistrovat – na webu naší školy vyhledat záložku Školní program a tu "rozkliknout". Do systému se lze dostat i přes http://www.skolniprogram.cz/login.
Při registraci nutno vyplnit ID školy - 70933782.
Informace pro rodiče a postup registrace je uveden zde na našich webových stránkách.

Informace pro rodiče budoucích
6. ročníků

Třídní schůzky budoucích 6. ročníků se uskuteční 1.9.2020. Zahájení proběhne v budově školní jídelny v 16:30 hod.

Adaptační pobyt jednotlivých tříd se bude konat 2.- 4.9.2020. Podrobnější informace obdrží rodiče na třídních schůzkách. Opětovný zisk titulu Ekoškola!

Na základě auditu provedeného dne 19. 6. 2020 a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o udělení titulu Ekoškola naší škole ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace. Tímto jsme získali opět oprávnění po dobu 2 let používat logo, vlajku a název Ekoškola.

Ocenění Ekotýmu naleznete zde.

Vyprávění o cestě k titulu naleznete zde.

 

Příběhy našich sousedů Karlovarský kraj

Slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedu v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech se velmi vydařila.
Naši žáci nás skvěle reprezentovali a my jim za to děkujeme !!!

Další fotografie najdete zde v odkaze.
Fotografie z hodnotícího dne projektu v Krajské knihovně najdete zde v odkaze.

Žádosti o přijetí do přípravného a prvního ročníku na rok 2020/21

Vážení rodiče,
zde v příloze najdete seznam žádostí o přijetí do prvního ročníku a přípravné třídy na školní rok 2020/2021.
Poštou ani emailem rozhodnutí neposíláme, proto si jej prosím vyzvedněte v sekretariátu školy v pracovních dnech od 8.00 - 15.00

Více informací zde

Den Země a jeho jubilejní 50. výročí dne 23. 4. 2020

Stejně jako naše škola tak i Den Země slaví 
50. výročí a my přejeme Vše nejlepší. 

Zde v odkaze můžete shlédnout video naší žákyně Hanky Zemanové, nazvané příhodně "Krásy přírody" a věnované právě tomuto významnému svátku.

Výsledky fotografické soutěžě !!!

Milí rodiče, učitelé, žáci a žákyně,
děkujeme za krásné fotografie, které byly zaslány do fotografické soutěže. Všechny žáky, kteří se soutěže zúčastnili, moc chválíme, jsou úžasnými pozorovateli přírody.

Výsledky fotografické soutěže najdete zde.

Zápis do přípravných a prvních tříd pro rok 2020/21

Vážení rodiče,
zápis dětí proběhne dle opatření MŠMT bez přítomnosti dětí a to od 1. 4. do 30. 4. 2020 elektronicky nebo korespondenčně (níže podrobnosti).
Pokud tyto formy nevyhovují, lze se telefonicky domluvit na osobní návštěvě sekretariátu školy denně od 12.00 - 14.00.

Více informací zde

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.