Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Balounova

Výchovný poradce

Mgr. Jitka Balounová

tel. 353 300 321

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(učitelka 1. stupně)

Výchovná poradkyně pro řešení školní neúspěšnosti žáků a specifické poruchy učení. Komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko - psychologické poradny a speciálně pedagogická centra), třídními učiteli a rodiči. Zajišťuje organizaci a administrativu individuální vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a podpůrných opatření pro žáky celé školy.
Tuto výchovnou poradkyni kontaktují rodiče a učitelé v situaci, kde se dítěti zhoršil prospěch, probíhá komplikovaný nástup do školy nebo se objeví jiné vzdělávací problémy (pomalé tempo, neporozumění výuky).

 

 reditelka v2

Výchovný poradce

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

tel. 353 300 333, 777 337 052

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Výchovná poradkyně pro práci s nadanými žáky (intelektové, sportovní, hudební, výtvarné nebo taneční nadání), žáky cizinci a pro výchovné problémy žáků (záškoláctví, změny nálad, odpor ke škole, šikana, návykové látky). Komunikuje třídními učiteli, rodiči, s organizacemi podporujícími nadání dětí, školskými poradenskými zařízeními (střediska výchovné péče,pedagogicko - psychologické poradny), Centrem pro integraci cizinců, NPI, Policií ČR, OSPOD, psychology, psychiatry. 

Tuto výchovnou poradkyni kontaktují rodiče a učitelé v situaci, kdy žák projevuje smutek nebo změny nálad ve vztahu ke škole. Zajišťuje organizaci výchovných komisí, případových konferencí, intervizí a supervizí. 

Konzultační hodiny: pondělí od 14,00 - 15,00 nebo dle domluvy

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.