Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Speciální pedagog

Bc. Zora Bečvářová

Mgr. Tomáš Kieweg

Ve školním roce 2019/20 pracuje paní učitelka s dětmi ve škole ve dnech úterý až pátek od 8.00-16.00.

Tohoto pracovníka kontaktují učitelé nebo rodiče skrze v případě, že žák je ve výuce podpořen individuálním vzdělávácím plánem, podpůrným opatřením nebo se aktuálně objevily problémy výchovně vzdělávacího charakteru. Předem je nutné domluvit schůzku přes sekretariát školy,  výchovného poradce, školního metodika prevence nebo osobně se speciálním pedagogem.

.

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a 

Doučování žáků škol
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.