Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Školní poradenské pracoviště

Zajištuje poradenské a konzultační služby pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Je důležitým článkem, který pomáhá rodičům propojit školu se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-pedagogickým centrem nebo střediskem výchovné péče). Jeho základním pilířem je  výchovný poradce a školní metodik prevence.
Poradenské služby podléhají platné legislativě (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb a vyhlášky 197/2016 Sb. ze dne 2.6.2016). 

Odborný tým dnes tvoří:

Školní metodik prevence: Mgr. Vladimir Neumann (konzultační hodiny: středa 8,00 - 9,00 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)

Výchovné poradkyně:
Mgr. Zdeňka Vašíčková (nadaní žáci) (konzultační hodiny: pondělí 14,00 - 15,00 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)

Mgr. Jitka Balounová (poruchy učení) (konzultační hodiny: středa 11,50 - 12,50 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)

Kariérová poradkyně: Ing. Světlana Hančová (konzultační hodiny: pondělí 15,00 - 16,00 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)

Pedagog pro intervence a jazykovou přípravu: PaedDr. Lenka Hálková (konzultační hodiny: čtvrtek 11,45 - 12,45 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)

Pedagog pro intervence a jazykovou přípravu: Mgr. Aneta Procházková (konzultační hodiny: úterý 12,45 - 13,45 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)

Pedagog pro jazykovou přípravu: Mgr. Kateřina Lebedová (konzultační hodiny: čtvrtek 10,50 - 11,50 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)

Další metodici a koordinátoři:
Metodik EWO: Mgr. Věra Bartošová (konzultační hodiny: středa 10,45 - 11,45 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)

Koordinátor ŠVP: Mgr. Monika Kaválková  (konzultační hodiny: pátek 11,00 - 12,00 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)

Koordinátor ICT: Miroslav Mour (konzultační hodiny: úterý 10,55 - 11,55 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.