Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

ZMĚNA – platba stravného od 01.07.2019

S platností od 01.07.2019 dochází ke změně plateb za stravné,platby již nebude možnéprovádět prostřednictvím složenky nebo platbou v hotovosti v pokladně školní jídelny.

Stravné je možné hradit formou:

  • Souhlasem s inkasem z účtu
  • Zadáním trvalého příkazu z účtu
  • Vklad hotovosti na účet ŠJ

INKASO

Na Vašem účtu si zadejte inkaso ve prospěch čísla účtu 35-0800455329/0800 a číslo Vašeho účtu, ze kterého bude probíhat inkaso  nahlaste vedoucí školní jídelny nejpozději do 30.06.2019.

První inkaso bude provedeno dne 10.8.2019 ve výši jistiny.

Další inkasa budou 8.-10. denv měsíci v částce za vyčerpané obědy.

 

TRVALÝ PŘÍKAZ

Na Vašem účtu zadejte trvalý příkaz na stravné ve prospěch číslo účtu35-0800455329/0800 a zadejte variabilní symbol – číslo strávníka (máte vyplněné na složence v kolonce variabilní symbol). Bez uvedení variabilního symbolu není možné přiřadit platbu strávníkoviPlatba bude jako neidentifikovatelná vrácena.

Vedoucí školní jídelny sdělte číslo účtu, ze kterého bude platba prováděna.

Den splatnostistanovte 5. den v měsíci, ve výši 500,- Kč.

První platbu zašlete do 05.08.2019

Vyúčtování proběhne na konci školního roku.

 

VKLAD HOTOVOSTI NA ÚČET

u kterékoliv banky můžete vložit hotovost ve prospěch čísla účtu35-0800455329/0800 a

zadejte variabilní symbol – číslo strávníka (máte vyplněné na složence v kolonce variabilní symbol). Bez uvedení variabilního symbolu není možné přiřadit platbu strávníkoviPlatba nebude přiřazena ke strávníkovi.

První platbu proveďte do 10. 08.2019.

Další vklady vložte vždy do 5. dne v měsíci v částce 500,- Kč.

Vyúčtování proběhne na konci školního roku. 

 

V případě nejasností prosím kontaktujte:

Vedoucí školní jídelny – paní Jasanskou – telefon: 353 300 326

-mobil  : 775 877 780

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.