Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Pokyny k placení úplaty za školní jídelnu:

 Platba stravného 

Stravné je možné hradit formou:

  • Souhlasem s inkasem z účtu
  • Zadáním trvalého příkazu z účtu
  • Vklad hotovosti na účet ŠJ

INKASO

Na Vašem účtu si zadejte inkaso ve prospěch čísla účtu 35-0800455329/0800 a číslo Vašeho účtu, ze kterého bude probíhat inkaso  nahlaste vedoucí školní jídelny.

První inkaso bude provedeno dne 10.8. ve výši jistiny- platí pro stávající strávníky, nový strávník uhradí první platbu ihned po přihlášení ke stravování a to příkazem ze svého účtu –nezapomeňte poslat s var. symbolem

Další inkasa budou 8.-10. den v měsíci v částce za vyčerpané obědy. 

Vyúčtování proběhne na konci školního roku.

 

TRVALÝ PŘÍKAZ

Na Vašem účtu zadejte trvalý příkaz na stravné ve prospěch číslo účtu 35-0800455329/0800 a zadejte variabilní symbol – číslo strávníka.

 Bez uvedení variabilního symbolu není možné přiřadit platbu strávníkovi.

Platba bude jako neidentifikovatelná vrácena.

Vedoucí školní jídelny sdělte číslo účtu, ze kterého bude platba prováděna.

Den splatnosti stanovte 5. den v měsíci, ve výši 500,- Kč.

První platbu zašlete do 05.08. - platí pro stávající strávníky, nový strávník uhradí první platbu ihned po přihlášení ke stravování a to příkazem ze svého účtu –nezapomeňte poslat s var. symbolem

Poslední platbu zašlete 05.05., potom příkaz zrušte a nový zaveďte, tak aby platba na další školní rok odešla opět 05.08.

Vyúčtování proběhne na konci školního roku.

 

VKLAD HOTOVOSTI  NA ÚČET                                                                                                                                                         

u kterékoliv banky můžete vložit hotovost ve prospěch čísla účtu 35-0800455329/0800 a

zadejte variabilní symbol – číslo strávníka.

Bez uvedení variabilního symbolu není možné přiřadit platbu strávníkovi.

Platba nebude přiřazena ke strávníkovi.

První platbu proveďte do 10. 08. - platí pro stávající strávníky, nový strávník uhradí první platbu ihned po přihlášení ke stravování - nezapomeňte poslat s var. symbolem

Další vklady vložte vždy do 5. dne v měsíci v částce 500,- Kč.

Vyúčtování proběhne na konci školního roku. 

V případě nejasností prosím kontaktujte:

Vedoucí školní jídelny paní Utíkalovou
mobil  : 775 877 780       

 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.