Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Elektronický zápisový lístek na školní rok 2020/2021

 

Invalid Input

Základní údaje dítěte

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Bydliště

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Zákonný zástupce

 

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Souhlas

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů při zápisu a přijímacím řízení k vzdělávání (dle školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhl.č. 364/2005 Sb., vyhl.č. 48/2005).
Invalid Input

Případné otázky, nebo doplňující odpovědi,piště prosím sem.

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.