Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Zápis do 1.tříd

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání a ke vzdělávání v přípravném ročníku od školního roku 2023/2024

Список учнів, прийнятих на базову освіту та на підготовчий курс у 2023/2024 навчальному році

Kritéria přijetí najdete  ZDE.

Kritéria přijetí pro ukrajinské děti najdete ZDE.

Formuláře k zápisu:

Zápisní lístek žáka do 1. třídy       Žádost o přijetí do 1. ročníku       Žádost o odklad povinné školní docházky

Formuláře k zápisu pro ukrajinské děti:

UA - Zápisní lístek žáka do 1. třídy       UA - Žádost o přijetí do 1. ročníku       UA - Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu), do 30. 4. 2023
  • osobním podáním ve škole v době vyhlášených zápisů nebo mimo ně, nejdéle do 30. 4. 2023
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
Organizace zápisů:
Formální část zápisu - sepisuje se vlastní žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a případně se vyřizují další záležitosti.
Motivační část zápisu - rozhovor učitelky s dítětem a další činnosti dítěte. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku.  
Výsledky zápisů budou zveřejněny do 4. 5. 2023 pod přiděleným kódem zde na webu a na úřední desce školy před vchodem. 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.