Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

 

Projektový den

Kategorie:
Akce školy
Datum:
22.9.2023 08:00 - 14:00

V pátek 22. 9.2023 od 8:00 hod proběhne na škole projektový den Den zdraví a bezpečí. Výuka není organizována dle rozvrhu. Příchod do školy pro všechny žáky do 8:00 hod do své kmenové třídy, bez učebnic, s sebou pouze penál, svačinu, pití. Žákům budou prezentovány složky IZS + ukázka vojenské zdravotní techniky. Akce se uskuteční za každého počasí (vybavte děti pláštěnkou). Ukončení akce dle přiloženého harmonogramu.

 
 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.