Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Nadcházející události

Bylo nalezeno 54 nadcházejících událostí - Stránka 1 / 3

06
12
2023
08:55
06
12
2023
09:00
07
12
2023
13:00
08
12
2023
08
12
2023
08:55
08
12
2023
08:55
08
12
2023
09:00
08
12
2023
10:00
08
12
2023
10:55
08
12
2023
11:50
09
12
2023
08:00
11
12
2023
10:00
12
12
2023
08:00
12
12
2023
08:00
Akce školy

Sportovní akce

13
12
2023
08:00
13
12
2023
09:00
14
12
2023
08:00
14
12
2023
13:00
15
12
2023
19
12
2023
08:15
Akce školy

Sportovní akce

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.