Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

 

Začátek školního roku 2023/24      4. 9. 2023 v 8:00 ve třídách

 

 Prázdniny Podzimní prázdniny 26. 10. 2023 a 27. 10. 2023
  Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024
  Pololetní prázdniny 2. 2. 2024
  Jarní prázdniny 12. 2. 2024 - 18. 2. 2024
  Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024 - 1. 4. 2024
  Hlavní prázdniny 29. 6. 2024 - 1. 9. 2024

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

BESEDA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI 

ZÁPISY DO 1. TŘÍD A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

 úterý     22. února 2024 v 14.00 - 16,30 hod 

 čtvrtek  21. března 2024 v 16,30 hod ve školní jídelně

 čtvrtek     4.  dubna 2024 v čase 14,30 - 18,00 hod (hlavní termín)
 čtvrtek   11. dubna 2023 v čase 14,30 - 17,00 hod (náhradní termím)

 

Pedagogické rady Úvodní - 1 část 28. 8. 2023
  Úvodní - 2. část 4. 9. 2023
  Čtvrtletní 6. 11. 2023
  Pololetní 22. 1. 2024
  Třičtvrtěletní 15. 4. 2024
  Závěrečná 20. 6. 2024

Třídní schůzky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro rodiče žáků 6.tříd

Podzimní třídní schůzky

 

 

Jarní třídní schůzky

 

 

Schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků a pro rodiče dětí přípravných tříd

4. 9. 2023 v 17.00 -  školní jídelna

9. 11. 2023

 

16. 4. 2024 - 23. 4. 2024 tripartitně (učitel + žák + rodič)

                                         přípravný ročník - 8. ročník

25. 4. 2024 v 17,00 hodin pouze 9. ročník

 

 

11. 6. 2024  od 17,00 hodin v budově ŠJ (přístup brankou od kruhového objezdu)

 

 

 

 

 Ředitelské volno  29. 9. 2023

  

Hledej:

Fota školy

previous arrow
next arrow
Slider

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.