Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Bezplatná jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem

(Podpora pro žáky-cizince s příchodem do ČR v uplynulých 24 měsících).

Od školního roku 2021/22 jsme v Karlovarském kraji pověřenou základní školou, ve které je poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků-cizinců, kteří na území Karlovarského kraje plní povinnou školní docházku.

Žáci s odlišným mateřským jazykem se u nás vzdělávají v jazykových skupinách/třídách prezenční formou, pod vedením aprobovaného pedagoga, který dětem pomáhá k úspěšnému začlenění do základního vzdělávání.

Pokud se žáci nemohou zúčastnit prezenční výuky, např. jsou ze vzdálenějších míst Karlovarského kraje, je možné se přihlásit do jazykové třídy distančně. Zázemí pro distanční výuku vytvoří těmto žákům jeho kmenová škola (prostor, techniku, dohled). Naše škola pak s kmenovou školou žáka spolupracuje v rámci výměny informací.

Žádost o zařazení žáka do jazykové skupiny česky ZDE, ukrajinsky ZDE, vietnamsky ZDE, rusky ZDE  jeho zákonného zástupce, podanou řediteli školy, ve které žák plní povinnou školní docházku.

  

Informace na čísle: 602337933

 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.