Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Školní vzdělávací program 

(ŠVP) s názvem Učíme se s Amosem(1. - 9. ročník) a ŠVP s názvem Učíme se s Amoskem(přípravný ročník), 

byl vytvořen pedagogických pracovníky školy, projednán s pedagogickou radou, vydán ředitelkou školy a doporučen školskou radou. Je veřejně přístupný v sekretariátu školy a elektronicky zde na stránce: 

Škola je zaměřená následovně:

přírodovědné předměty, cizí jazyky a pohybové dovednosti

Od školního roku 2023/24 vyučujeme i druhý cizí jazyk ŠPANĚLŠTINU.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „UČÍME SE S AMOSEM“ (1. - 9. ročník):

  • Celé ŠVP je k nahlédnutí v sekretariátu školy

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „UČÍME SE S AMOSKEM“ (přípravný ročník)

ŠVP pro přípravný ročník  

 

Hledej:

Fota školy

previous arrow
next arrow
Slider

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.