Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Školní vzdělávací program 

(ŠVP) byl vytvořen pedagogickými pracovníky školy, je schválen a vydán ředitelkou školy
a je veřejně přístupný. ŠVP získal název Učíme se s Amosem“ (1.- 9. ročník) 
Učíme se s Amoskem“ (přípravný ročník). Cílem ŠVP je naučit žáky dovednostem uplatnitelným v praktickém životě.

Na co se zaměřujeme:

- Výuka čtení v 1. ročníku je realizována pomocí genetické a slabikové metody.

- U všech žáků školy je rozvíjena čtenářská, matematická, přírodovědná, finanční a sociální gramotnost.

- Škola se zaměřuje na podporu přírodovědného vzdělání, proto se v některých předmětech  (matematika, chemie, přírodověda, přírodopis, zeměpis nebo fyzika) žáci vyučují v malých skupinách.

- Výuka je podpořena individuálním přístupem učitelů a moderním vybavením.

- Podporujeme vzdělávání žákům nadaných i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

- Je dbáno na jednotný a rovný přístup k žákům.

- ŠVP je dle podmínek a potřeb aktualizován.

    1

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „UČÍME SE S AMOSEM“ (1. - 9. ročník):

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „UČÍME SE S AMOSKEM“ (přípravný ročník)

ŠVP pro přípravný ročník  

 

Hledej:

Fota školy

previous arrow
next arrow
Slider

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
 

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.