Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Školní vzdělávací program 

(ŠVP) byl vytvořen pedagogickými pracovníky školy, je schválen a vydán ředitelkou školy a je veřejně přístupný. ŠVP získal název „Učíme se s Amosem“ (1.- 9. ročník) „Učíme se s Amoskem“ (přípravný ročník). Cílem ŠVP je naučit žáky dovednostem uplatnitelným v praktickém životě.

Na co se zaměřujeme:

  • Výuka čtení v 1. ročníku je realizována pomocí genetické a slabikové metody.

  • U všech žáků školy je rozvíjena čtenářská, matematická, přírodovědná, finanční a sociální gramotnost.

  • Výuka na II. stupni je zaměřena na rozvoj matematického nadání, žáci jsou rozděleni do dvou skupin.

  • Výuka je podpořena moderními metodami výuky a hlavně individuálním přístupem.

  • Na základě individuálního vzdělávacího plánu zpřístupňujeme vzdělávání nadaným žákům i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Je dbáno na jednotný a rovný přístup k žákům.

  • ŠVP je dle podmínek a potřeb aktualizován.

    1

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „UČÍME SE S AMOSEM“ (1. - 9. ročník):

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „UČÍME SE S AMOSKEM“ (přípravný ročník)

Charakteristika ŠVP 

 

Hledej:

Fota školy

previous arrow
next arrow
Slider

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.