Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.


SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy


Při škole pracuje spolek SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Komenského KV, z.s. Řídí se Stanovami a Vnitřním řádem a jeho členem může být zákonný zástupce žáka naší školy, pokud pro daný školní rok zaplatí členský příspěvek 300 Kč ( za 1. dítě ve škole),  150 Kč (za 2. dítě ve škole) a 75 Kč (za 3. dítě ve škole). Příspěvek lze uhradit na číslo účtu spolku: 5437666369/0800

Každá třída volí na třídních schůzkách svého delegáta. Ten zastupuje ve spolku členy třídy. Spolek řídí Rada rodičů, která má 3 členy v čele s předsedou. 

Delegáti se scházejí na schůzích.

Nejbližší schůze delegátů tříd: ve čtvrtek 16. 12. v 16:30, učebna Chemie, 3. patro. V případě vládních omezení proběhne schůze na školním hřišti. 

Program schůze: volba nového předsedy a jednoho člena Rady rodičů. 

 

 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a 

Doučování žáků škol
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.