Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace