Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

2022/2023

- 1. 9. 2022 - první školní den - provoz školní družiny do 16.00 hodin (školní družina pro přípravné

třídy a 1. ročníky funguje až od 2. 9. 2022) .

 

Provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023

- pro žáky 2. – 4. ročníků je provoz zahájen již dne 1. 9. 2022 od 6.00 - 7.45 hod a od 8.45 – 16.00 hod

- pro žáky 1. ročníku a přípravných tříd je provoz zahájen dne 2. 9. 2022 .

 

Ranní družina

6,00 – 7,35 hod 

7,30 – 8,50 hod  ( pouze úterky - půlené vyučování 1. tříd) 

·       děti jsou soustředěny do dvou oddělení a pak převedeny  do školy

Odpolední družina

  11,40 – 16,30 hod

·       děti jsou po vyučování převedeny do školní družiny

·       po obědě začíná odpolední činnost do 15,00 hod v každém oddělení

·       od 15,00 hod budou děti soustředěny do dvou až čtyř oddělení – kroužky ŠD začínají od                      1.10.2022

 

 

Rodiče jsou povinni vyzvedávat děti dle údajů, které uvedli v zápisním lístku.

Má – li jít dítě z ŠD domů samo, musí rodiče tuto skutečnost uvést do zápisního lístku a přesně stanovit termín (den, hodina), kdy dítě ze ŠD odejde.

Rodiče děti vyzvedávají osobně, popřípadě se musí děti prokázat PÍSEMNOU OMLUVENKOU.

Na telefonáty od rodičů či prarodičů není z důvodu bezpečnosti dětí brán zřetel (dítě na základě telefonátu NEBUDE uvolněno !!!).  

V době  pobytu dětí venku v čase od 13,30 – 15,00 hod nebudou děti uvolňovány (odchod ze ŠD buď ihned po obědě nebo až po návratu z procházky). Při dřívějším odchodu ze ŠD, vyzvedávejte dítě vždy do 13.30h.

Pokud rodiče opakovaně nebudou respektovat zavírací dobu ŠD, bude dítě ze ŠD vyloučeno. 

Informace vedení školy pro zákonné zástupce žáků školní družiny:

 Vážení rodiče, v případě podnětů a připomínek se obracejte na vedoucí vychovatelku Lenka Špoulová (353 300 327)

10

Hledej:

Fota školy

previous arrow
next arrow
Slider

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
 

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.