Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Pokyny k placení školní družiny  

č. účtu:    0800455329/0800       

Ve výjimečných případech lze uhradit v hotovosti v pokladně sekretariátu školy.

VS – číslo dle přiloženého seznamu. Nutno VŽDY!!!! uvést na platebním příkazu.

Bez variabilního symbolu je platba neidentifikovatelná a proto je považována za neuhrazenou.    

Placení školní družiny probíhá ve dvou časových etapách: 

1. platba  Kč 1000,- (za září, říjen, listopad, prosinec, leden) termín úhrady: do 30. září 

2. platba  Kč 1000,- (za únor, březen, duben, květen, červen) termín úhrady: do 30. ledna 

Rodiče žáků prvních tříd dostanou variabilní symbol v průběhu měsíce září – u vedoucí školní družiny pí. Špoulové.

11

Hledej:

Fota školy

previous arrow
next arrow
Slider

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.