Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

speciální pedagog - Mgr.  Michaela Hanzlová, Ph.D. 353 300 321