Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

MĚSÍC KVĚTEN  2019 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Jarní měsíc nás vylákal ke sportování. Cvrnkali jsme kuličky, zdokonalovali jsme se v míčových hrách.

Poručíkem pí. Papežovou jsme si zopakovali rady pro cyklisty a chodce.

Více fotek najdete zde v galerii.

obrázek 2 2

 

MĚSÍC DUBEN  2019 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Duben je měsíc dopravní bezpečnosti- ani my jsme v ŠD nezaháleli.

Řešili jsme dopravní testy, naučili dopravní značky a orientovali se v dopravních situacích.

Při jízdě zručnosti na koloběžce jsme si vyzkoušeli v praxi jízdu- někdy to bylo těžké.

Oslavili jsme svátky jara Velikonoce a každý s paní vychovatelkou si zopakoval zvyky a tradice- víme i jak se slaví v jiných zemích.

Nezapomněli jsme si také  vyrobit hezký dárek domů.                                                                             

                                                                                                                                                                        zapsala  J. Rentková

 

MĚSÍC BŘEZEN  2019 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Březen v ŠD- my za kamna nevlezeme - ale naopak! Hráli jsme jarní hry s míčem, vybíjenou, školky se švihadlem a míčem, soutěžíme ve fotbale.

V soutěži „ Riskuj“ jsme si zopakovali základy přírodovědy a vlastivědy.  Zapsala J. Rentková

 

MĚSÍC ÚNOR  2019 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Hurá, konečně jsme si mohli zasoutěžit v jízdě na lopatě. I když dlouho sníh nebyl, vše jsme zvládli a zajezdili si.

Ve výtvarce jsme si namalovali pohádku, někteří malovali děj jiné postavy.

Zkusili jsme si kolik, uděláme s míčkem na ping-pong odrazů, někteří více než 300 někteří méně. Ve volných chvílích jsme vyplňovali různé kvízy a osmisměrky.

Ale nejvíce se těšíme na jarní prázdniny- nesmíme ale zapomenout na bezpečnost. Hodně oddychu a sportovních chvil přeje  J.Rentková

 

MĚSÍC PROSINEC  2018 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V ŠD nás 4.12.2018 navštívil Čert a Mikuláš- hrál s námi čertovské hry a soutěže. Nasbírali jsme suché pečivo a jablíčka a vydali se do lesa ozdobit zvířátkům vánoční stromek k Hájovně.

V teple ŠD jsme napsali dopis Ježíškovi s našimi nejtajnějšími přání a nezapomněli jsme si s kroužkem „Notička“ zazpívat koledy a popřát hodně zdraví do nového roku a veselé Vánoce. Kroužek „Notička“ pod vedením p. vychovatelky Krásné se představil s koledami u Vánočního stromu, kde děti zpívaly pro veřejnost.

Přijměte přání radostných Vánoc a úspěšného nového roku 2019.    

                                                                                                                                                                                           Zapsala J.Rentková

 

MĚSÍC LISTOPAD  2018 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Listopad- i když padá listí, nám to vůbec nevadilo. Ve školní družině jsme si zvesela zazpívali v hudební soutěži DO-RE-MI. Na hřišti jsme si zasportovali jako Veselá zvířátka.

Tři neděle nám pomáhaly studentky SPgŠ, které u nás vykonávaly souvislou praxi. S poručíkem paní Papežovou jsme dokončili cyklus přednášek na téma dopravní výchovy a šikany dětí školního věku.                                                                                                         

                                                                                                                                                                                         Zapsala J.Rentková

 

 

MĚSÍC ŘÍJEN 2018 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Beseda s kpt.policie ČR Z.Papežovou - pravidla bezpečnosti (Špoulová), soutěž celodružinová ve vytrvalostním běhu(Merglová), vědomostní kvízy na téma podzim (všechny vychovatelky), sběr kaštanů cca 200kg-myslivec z Anděleské Hory (Merglová), celodružinová soutěž Drakiáda (všechny vychovatelky).

 

MĚSÍC ZÁŘÍ 2018 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V měsíci září si každá paní vychovatelka vedla řízené i odpočinkové činnosti na témata jednotlivých týdnů, což byly - těšíme se do školy - máme nové kamarády – ukaž mi, co umíš – podzimní variace. Činnosti byly zaměřeny na rozvoj samostatnosti, slovní zásoby a vztahu ke spolužákům.

V rámci celodružinových akcí, které měla na starosti p. vychovatelka Dítková, proběhly závody v orientačním běhu. Závodu se zúčastnilo přes 140 dětí, kdy jejich úkolem bylo najít kontroly umístěné v areálu školy pomocí mapy. V tomto závodě je důležitá nejen fyzická rychlost, ale především promyšlená orientace na mapě a v prostoru a přizpůsobení se situace. Další akce, běh do schodů, se účastnilo opět přes 150 dětí. Zde se projevila rychlost a obratnost. Po skončení závodů proběhlo vždy vyhlášení nejlepších 3 dívek a 3 chlapců z ročníku.

V Karlových Varech 3.10.2018                                                                                                                                                                      Vypracovala: Jitka Dítková                                

  

22

Hledej:

Fota školy

previous arrow
next arrow
Slider

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.