Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

Informace k nástupu žáků 2. stupně od 3. 5. 2021

Vážení žáci a rodiče,

6. až 9. ročníky se od 3.5.2021 budou vyučovat rotačně v prezenční a distanční výuce dle rozpisu. Rodiče o něm budou informováni také třídními učiteli emailem na Komens.

NÁSTUPY  2. STUPNĚ DO ŠKOLY:

3.5. –   7.5.   -   6.ABC + 7.AB

10.5.– 14.5. -   8.AB + 9.AB

17.5. -  21.5. -  6.ABC  +7.AB

24. 5 – 28.5. -  8.AB + 9.AB

PŘÍCHOD bočním  vchodem :

 6. A     7:50                                         

 6. B     7:55                                                                                         

 6. C     8:00

 7. A     8:00

 7. B     8:05

 8. A     7:50

 8. B     7:55

 9. A     7:40

 9. B     7:45

Obědy se vaří pro všechny žáky. Časový HARMONOGRAM odchodů žáků 2. stupně na oběd naleznete zde. Děti, které se v daném týdnu budou učit distančně, mohou oběd odebrat do jídlonosiče v čase od 11.00 - 14.00.

 

Celkový časový harmonogram vydávání obědů od 3. 5.2021: 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Přípravná třída   + třídy určené                         10,50 – 11,15hod

Děti na distanční výuce                                     11,00 - 14,00 hodin

Cizí strávníci  + cizí strávníci - jídlonosiče         11,15 – 11,30hod

Základní škola  Mozartova                                 11,40 – 12,00hod

Žáci 1. a 2. stupně naší školy                            12,05 – 14,00hod

Cizí strávníci - jídlonosiče                                  13,00 – 13,30hod

Cizí strávníci - jídlonosiče                                  13,50 – 14,10hod

 

OSTATNÍ INFORMACE:

Všichni žáci, kteří se účastní  výuky ve škole, mají automaticky přihlášené obědy. Pokud rodiče nebudou mít zájem o stravování svých dětí ve školní jídelně, musí si obědy individuálně odhlásit prostřednictvím internetových stránek www.strava.cz.

ŽÁCI DISTANČNÍ  VÝUKY – obědy si nadále přihlašují individuálně dle vlastní potřeby

CIZÍ STRÁVNÍCI  - obědy si přihlašují individuálně dle vlastní potřeby

PROSÍM O DODRŽOVÁNÍ  VEŠKERÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A ČASOVÉHO HARMONOGRAMU VÝDEJE OBĚDŮ DLE VÝŠE UVEDENÉHO ROZDĚLENÍ STRÁVNÍKŮ. V OPAČNÉM PŘÍPADÉ NEMŮŽE BÝT OBĚD VYDÁN.

                     

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.