Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

DISTANČNÍ výuka pro žáky 3. - 9. ročníků od 4.1. 2021  

Vzhledem k novým nařízením vlády a ministerstva školství nastupují v pondělí 4. 1. 2021 k prezenční výuce pouze děti obou přípravných tříd a žáci 1. a 2. ročníku.
Výuka žáků 3. - 9. ročníku bude od tohoto dne probíhat distanční formou dle platných rozvrhů vyučovacích hodin, které žáci obdrželi v září 2020.
Možné úpravy rozvrhů budou rodičům a žákům sděleny třídními učiteli.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy, přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančně, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Harmonogram výdeje obědů ve školní jídelně

Přípravný ročník: 10:50 - 11:15

Cizí strávníci (jídlonosiče): 11:15 - 11:30

Dyslektická škola: 11:40 - 12:00

1. a 2. ročník: 12:00 - 13:00

Distanční výuka (jídlonosiče): 13:00 - 14:00

Školní družina pro děti přípravného ročníku a žáky 1. a 2. ročníku opět v provozu, a to denně od 11:40 do 16:30 hodin.

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.