Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image
  1. – 11. října 2020

POJĎTE DO TOHO S NÁMI – Zapojte se, zapojte celou rodinu, třídu…..

 

Jako škola jsme se přihlásili do Kampaně obyčejného hrdinství.  Během jednoho týdne od 5. do 11. října 2020 budeme plnit 1 až 7 výzev dle výběru a možností každého z nás.

Kampaň chce ukázat, že i malými kroky můžeme mít reálný dopad na životní prostředí, pokud nás bude hodně. V budoucnu bude třeba se omezit, ale to neznamená, že změníme zcela své způsoby života. Tato kampaň je o malých omezeních v každodenním životě a také, a to hlavně o tréninku aktivního občanství. Pokud chceme opravdu něčeho dosáhnout, tak bez aktivizace společnosti se to nestane.

Díky těmto výzvám můžeme společnosti ukazovat cestu vedoucí ke zmírnění dopadů lidského chování na klima planety a podpořit tak udržitelný život. Zároveň se tak učíme i dovednosti, které se nám hodí i v současné Covidové době - ohleduplnost, samostatnost i občanská angažovanost. 

O co tedy jde ve stručnosti?

Tato ekoškolí kampaň míří na zmírnění dopadu společnosti na klimatické změny skrze osobní malé skutky. Zároveň chceme v rámci epidemiologické situace vnést do života naší školy i trochu rozptýlení a radosti z toho, že svět se dá pořád zlepšovat.

V příloze zde, najdete všech 7 výzev a arch na zaznamenání plnění výzev zde.

Záznamový arch můžete vyplnit a zaslat elektronicky na adresu: vbartosova@zskomenskeho-kv.cz, do předmětu e-mailu napište prosím název třídy, kterou zastupujete.

Nemáte možnost vyplnit formulář elektronicky ani poslat ho e-mailem? Nevadí, vyzvedněte si tištěný formulář ve schránce (šuplíku) u hlavního vchodu do školy, zpět do školy ho předejte prostřednictvím žáka.

Sběr vyplněných formulářů nejpozději do 15. 10. 2020.

Záleží nám na budoucnosti. Děkujeme za podporu a účast.

EKOTÝM ZŠ J.A.Komenského K.Vary

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.