Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Vydávání vysvědčení bude probíhat dne 26. 6. 2020 dle pokynů jednotlivých třídních učitelů.
Tento den bude odpolední blok pro žáky 1. stupně pouze do 12 hodin z důvodu zahájení stavby (rekonstrukce elektroinstalace).

Obědy se budou vydávat dne 26. 6. 2020 od 9.30  - 12.00 hod.

29. 6. a 30. 6. vyhlašuje ředitelka školy ŘEDITELSKÉ VOLNO z technických důvodů v souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Učebnice se budou vybírat až 2. 9. 2020 v průběhu třídnických hodin, výjimkou je 5. ročník, který odevzdá všechny učebnice do konce školního roku dle pokynů třídního učitele.
Tradiční fotografování tříd proběhne 2. 9. 2020 (pouze foto třídy).

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.