Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

Provoz školy

Vážení rodiče a žáci,

Chod školy je od 16. 3. 2020 zajištěn pracovniky sekretariátu denně od 8 - 14.00 a na číslech 725 735 301, 353 300 321.
Preferujeme telefonický nebo elektronický kontakt z důvodu ochrany našich zaměstanců. Vedení školy je v pracovní dny k dispozici telefonicky, jinak trvale elektronicky (viz Kontakty).
Do budovy školy prosím vstupujte jednotlivě a pouze v nutných případech.
Používejte roušku.

 

Uzavření tělocvičen

Vážení rodiče a žáci,

Tělocvičny zůstanou uzavřeny s platností od 16. 3. 2020 přibližně do 24. 3. 2020.
O termínu opětovného otevření budeme nájemce informovat zde na webových stránkách školy.

Děkujeme za pochopení.

- Vedení školy

 

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.