Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

Seznam žádostí o přijetí do prvního ročníku na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

zde v příloze najdete seznam vyřízených žádostí o přijetí do prvního ročníku a přípravné třídy na školní rok 2020/2021.
Rozhodnutí o přijetí je písemný dokument o tom, že se Vaše dítě stává žákem naší školy, a zveřejnili jsme jej 5.5.2020.
Poštou ani emailem ho neposíláme, proto si jej prosím vyzvedněte v sekretariátu školy v pracovních dnech od 8.00 - 15.00.
Upozorňujeme, že rozhodnutí nabývá právní moci po 14 dnech od jeho zveřejnění, pak už se nelze proti němu odvolat (pro případ, že byste se rozhodli, že dítě do naší školy nenastoupí).
Pokud jste o nástupu k nám pevně rozhodnuti, stačí si Rozhodnutí vyzvednout příležitostně kdykoliv do nástupu. Škola jej zveřejněním považuje za předané.

Děkujeme, že jste pro vzdělávání Vašeho dítěte vybrali naši školu.

Poštou zasíláme jen přerušené nebo záporně vyřízené žádosti. Současně Vás sekretariát vyrozumí i telefonicky, abychom zvládli vyřídat agendu v termínech dle právních předpisů.

Velmi nás těší Váš zájem a důvěra, které nám tímto vyjadřujete.
Patří Vám dík za to, že jsme společnými silami zvládli zápis a těšíme se na setkání ve škole.
Očekávejte, že Vás, rodiče, pozveme na osobní schůzku do školy během měsíce června.
Termín zveřejníme do 15.května zde a ve vývěsce školy.
Při schůzce získáte všechny potřebné informace k začátku školního roku.

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.