Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

Hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/20

Vážení rodiče,

z důvodu nemožnosti hodnotit v této době výkony žáků dle stávajícího klasifikačního řádu školy probíhá hodnocení žáků za 2.pololetí školního roku 2019/20 od 27.4. dle nově ustanovené Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 a doplňující metodiky, které definují formy hodnocení žáků základních školy za 2.pololetí tohoto školního roku a podle které v hodnocení žáků postupujeme i my.
Nová vyhláška umožňuje posoudit v hodnocení všechny realizované činnosti žáků probíhající i v rámci online vzdělávání a podává návod, jak hodnotit ve specifických případech.
Věříme, že poskytne učitelům i žákům více možností, jak výkony hodnotit.

Podrobnosti najdete v odkazech.

Důležité odkazy

Vyhláška k hodnocení zde.
Metodika k hodnocení zde.

Na možné dotazy Vám rádi odpovíme telefonicky nebo písemně.
Neváhejte se proto na nás obrátit.

Pedagogové ZŠ Jana Amose Komenského KV

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.