Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

OCENĚNÍ NEJLEPŠÍHO UČITELE A ŽÁKŮ

 
Ve čtvrtek 16. 6. v 10 hodin proběhlo v aule ZŠ a ZUŚ ve Šmeralově ulici slavnostní ocenění nejlepších učitelů a žáků z karlovarských mateřských a základních škol.
Cenu z rukou primátorky paní Andrey Pfeffer Ferklové převzaly za naši školu paní učitelka Mgr. Gordana Jelínková a žákyně 5.B Alžběta Mašková (třídní učitelka paní Mgr. Jitka Balounová) za 1. stupeň a za 2. stupeň nejlepší žákyně Barbora Karásková z 9.A (třídní učitel pan Jiří Dietz).
Na oceněné jsme právem hrdí stejně jako rodiče oceněných žáků a všichni spolužáci. Gratulujeme!
 
IMG 20220621 WA0005 IMG 20220621 WA0004 IMG 20220621 WA0003
 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.