Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

Předjarní „pinec“

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 a v pátek 25. 2 .2022 se konal na naší škole tradiční turnaj ve stolním tenise. Soutěžili jako každý rok mladší a starší žáci druhého stupně v oddělených kategoriích. V tomto roce se poprvé zapojil do turnaje i první stupeň. Hráči čtvrtých a pátých ročníků měli vlastní kategorii. 

I. stupeň

1.místo – Gregor Mikuláš

2.místo – Bělohlávková Klára                       

3.místo – Mašková Ažběta

 IMG 20220225 110944

Mladší žáci

1.místo – Hradílek Ondřej

2.místo – Mašek Jiří                          

3.místo – Jirkovský Tomáš Jaromír

 IMG 20220224 125353

Starší žáci

1.místo – Štaif Petr

2.místo – Kaleniuk Rostyslav 

3.místo – Zolnaj Adam

IMG 20220224 125443

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.