Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní číslo sekretariátu školy: 353 300 321

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

9.11.2018 se naše škola znovu přidala ke Dni válečných veteránů příspěvkem do sbírky.
Současně se naše 2 žákyně zúčastnily slavnostního položení květin na památník válečných veteránů v Karlových Varech.

V minulém roce jsme v rámci této sbírky vybrali nejvyšší příspěvek ze všech škol v Karlovarském kraji.

Akci pořádá : Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Komenského KV, z. s.

IČO: 06167489

 

 

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.