Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní číslo sekretariátu školy: 353 300 321

Zeměpisná olympiáda 2019


OlympiádaDne 4. února 2019 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády.
Kategorii „A“ tvořili žáci šestého ročníku,
kategorie „B“ byla určena pro sedmý ročník
a žáci osmých a devátých ročníků byli zařazeni do kategorie „C“.


Test byl zaměřený na práci s atlasem i bez něj.

Úspěšní řešitelé, vítězové svých kategorií, budou reprezentovat
naši školu v okresním kole, které se uskuteční 28. 2. 2019.

 

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.