Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní číslo sekretariátu školy: 353 300 321

 

,, Rodiče k šikaně" s ředitelkou školy a se zástupci Školního poradenského pracoviště při ZŠ Jana Amose Komenského

 
 

Zveme všechny rodiče, kteří mají zájem dozvědět se více k problematice vztahů mezi žáky ve třídách.
Hovořit budeme o tom, jak rodiče mohou pomáhat dětem, když se někdy vracejí ze školy smutné.
Společně se pokusíme hledat způsoby, jak dětem pomáhat, aby ve školní třídě navazovaly zdravé vztahy.

   Kdy? - Beseda se uskuteční v pondělí 3. 12. 2018 od 17.00.

   Kde? - Ve čtenářské místnosti na II. stupni v přízemí hlavní budovy.

 

 

 

 

 

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.