Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní číslo sekretariátu školy: 353 300 321

 

Výměna zkušeností s ředitely a učitely z Litvy

 
 

Bylo nám ctí uvítat v pátek 23. 11. 2018 skupinu 35 ředitelů a učitelů z Litvy, kteří se rozhodli při své návštěvě České republiky zavítat i do Karlových Varů.

Vzájemná výměna odborných zkušeností, ale i obyčejná lidská setkání s učiteli i žáky probíhaly ve všech jazycích, které se na naší škole vyučují.

Zahraniční hosté oceňovali vlídnou (až domácí) atmosféru, se kterou u nás byli přijati, pochvalovali si jazykovou připravenost našich žáků, obdivovali keramické a výtvarné výrobky vystavené v budově školy, dokonce našli i čas zasportovat si s našimi žáky při hodině tělocviku.

 

        

 

 

Škola je realizátorem projektu
„Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory Strategické řízení a plánování ve školách a územích.

EU   KV     planovani

 

Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.