Home SRPDŠ
SRPDŠ
Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, Karlovy Vary
Čerpání rozpočtu SRPdŠ ve školním roce 2016/2017
Zůstatek na BÚ ke dni 1.9.2016 372 233,96   Zůstatek na BÚ ke dni 31.8.2017 325 933,16
Zůstatek a pokladně ke dni 1.9.2016 5 787,00   Zůstatek na pokladně ke dni 31.8.2017 7 075,00
      378 020,96         333 008,16
PŘÍJMY od 1. 9. 2016 do 31.8.2017   VÝDAJE  od 1. 9. 2016 do 31.8.2017
příjmy hotovost banka celkem položka   výdaje hotovost banka celkem položka
úroky přijaté 0,00 40,98 40,98   Spořitelna poplatky 0,00 576,78 576,78
omluvné listy 240,00 0,00 240,00   adapťák 6.ročníky 0,00 1 300,00 1 300,00
příspěvky 134 525,00 0,00 134 525,00   potřeby na VV pro II.st. 360,00 0,00 360,00
na černouška 6 811,00 0,00 6 811,00   černoušek 0,00 7 200,00 7 200,00
od dětí za busy VVA 8 059,00 0,00 8 059,00   výchovně vzdělávací akce (VVA) 24 617,00 52 339,00 76 956,00
bus 2.C + 3.C 5 700,00   5 700,00   bus 2.C + 3.C 5 700,00 0,00 5 700,00
bus 9.B 9 680,00 0,00 9 680,00   bus 9.B 0,00 9 680,00 9 680,00
od dětí, které nemají uhr. příspěvky - kino atd. 920,00 0,00 920,00   výročí hřiště sport.den 3 000,00 0,00 3 000,00
  0,00 0,00 0,00   kino 1.+2. ročník 1 500,00 0,00 1 500,00
  0,00 0,00 0,00   pronájem bazénu trénink na soutěž 600,00 0,00 600,00
Kokšteinová SCIO 522,00 0,00 522,00   Kokšteinová SCIO 0 522 522,00
  0,00 0,00 0,00   jízdné výchova 2 528,00 0,00 2 528,00
  0,00 0,00 0,00   jízdné sport 1 747,00 0,00 1 747,00
  0,00 0,00 0,00   Pišqoriáda startovné 220,00 0,00 220,00
  0,00 0,00 0,00   Vánoce I.st. 0,00 3 684,00 3 684,00
  0,00 0,00 0,00   Fond Sidus 0,00 560,00 560,00
  0,00 0,00 0,00   SCIO 9. ročníky 0,00 3 790,00 3 790,00
  0,00 0,00 0,00   vánoční květina zam. 0,00 2 520,00 2 520,00
příjmy celkem 166 457,00 40,98 166 497,98   bus plavání 0,00 1 800,00 1 800,00
          bus přehazovaná 0,00 1 549,00 1 549,00
          příspěvky AŠSK 0,00 1 100,00 1 100,00
PS 378 020,96     Skřivánek 500,00 0,00 500,00
příjem 166 497,98     repre školy 299,00 0,00 299,00
výdaj 211 510,78     koncert II.st. 3 040,00 0,00 3 040,00
KS 333 008,16     poštovné 121,00 0,00 121,00
          ván.besídka II.st. 6 000,00 0,00 6 000,00
Mgr. Monika Preňková       ván. turnaje II.st. 418,00 0,00 418,00
ředitelka školy         kino II.st. Planeta Z. 4 100,00 0,00 4 100,00
Karlovy Vary          kino II.st. Jeden s. 5 480,00 0,00 5 480,00
zpracovala: Janette Lichnovská,  17. 9. 2017   koncert II.st.Mišík 3 100,00 0,00 3 100,00
          návštěva volejbal ČR 379,00 0,00 379,00
          Mlýnková koberec 250,00 0,00 250,00
          koncert I.st. 10 680,00 0,00 10 680,00
          čtenářská gramotn. 1 932,00 0,00 1 932,00
          vzorný žák 13 409,00 0,00 13 409,00
          bus Boží Dar 0,00 4 500,00 4 500,00
          helium balonky VIII.B 999,00 0,00 999,00
          žákovský parlamet 466,00 0,00 466,00
          Sapere -vědět jak žít 600,00 0,00 600,00
          recitační soutěž 500,00 0,00 500,00
          Den dětí 16 220,00 0,00 16 220,00
          Olympiáda celá ZŠ 5 404,00 1 200,00 6 604,00
          bus BESIP Cheb 0,00 1 342,00 1 342,00
          Letní párty 0,00 3 679,00 3 679,00
          výdaje celkem 114 169,00 97 341,78 211 510,78
 
Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, Karlovy Vary
Čerpání rozpočtu SRPdŠ ve školním roce 2015 - 2016
Zůstatek na BÚ ke dni 1.9.2015   427 345,90 Kč   Zůstatek na BÚ ke dni 12.8.2016 372 233,96
Zůstatek a pokladně ke dni 1.9.2015   6 949,00 Kč   Zůstatek na pokladně ke dni 12.8.2016 5 787,00
        434 294,90 Kč         378 020,96
PŘÍJMY od 1. 9. 2015 do 12.8.2016   VÝDAJE  od 1. 9. 2015 do 12.8.2016
příjmy hotovost banka průběžná položka celkem položka   výdaje hotovost banka celkem položka
černoušek  5 260,00 3 620,00 0,00 8 880,00   černoušek 0,00 8 700,00 8 700,00
otevření hřiště říjen   0,00 0,00 0,00   otevření hřiště říjen 2 984,00 5 625,00 8 609,00
Čs. Spořitelna
úroky
  45,02 0,00 45,02   Čs.Spořitelna poplatky 0,00 315,56 315,56
žákovské knížky 660,00 0,00 0,00 660,00   pronájem bazénu 600,00 0,00 600,00
příspěvky 115 750,00 0,00 11 000,00 115 750,00   příspěvky
Zadov
vratka Peksová, Suljakovič
200,00 200,00 400,00
nález 110,00 0,00 0,00 110,00   člens.přísp.AŠSK 0,00 1 100,00 1 100,00
od dětí sál vánoč.besídka II.st. 4 440,00 0,00 0,00 4 440,00   Kino Drahomíra - besídka 0,00 4 000,00 4 000,00
Ekoškola 0,00 0,00 0,00 0,00   Ekoškola 1 563,00 0,00 1 563,00
sběr papír 0,00 3 463,00 0,00 3 463,00   papír 0,00 10 740,40 10 740,40
ker.hlína,glazury 4 038,00 0,00 0,00 4 038,00   ker.hlína,glazury 0,00 5 060,00 5 060,00
"Peru - 4 str.světa" 2 920,00 0,00 0,00 2 920,00   "Peru - 4 str.světa" 0,00 4 380,00 4 380,00
bus-vých.vzděl.akce 31 948,00 0,00 0,00 31 948,00   bus-vých.vzděl.akce 1 840,00 97 375,00 99 215,00
od dětí divadlo v AJ 8 880,00 0,00 0,00 8 880,00   divadlo v AJ 0,00 12 720,00 12 720,00
vratná jistina obědy  630,00 0,00 0,00 630,00   vratná jistina obědy  630,00 0,00 630,00
Recyplast - za víčka 342,00     342,00   Databox licence 0,00 1 815,00 1 815,00
vyúčt. odměny II.st.  3,00 0,00 0,00 3,00   záloha odměny II.st. 500,00 0,00 500,00
příjmy celkem 174 981,00 7 128,02 0,00 182 109,02   Čtenář.gramot. I.st. 2 000,00 0,00 2 000,00
            adapťák Lanové .KV 1 150,00 0,00 1 150,00
            odměny za kaštany 560,00 0,00 560,00
PS 434 294,90       Skřivánek 443,00 0,00 443,00
příjem 182 109,02       bombony k Zápisu 144,00 0,00 144,00
výdaj 238 382,96       jízdné kult.soutěže 1 588,00 0,00 1 588,00
KS 378 020,96       jízdné sport.soutěže 1 602,00   1 602,00
            poštovné 55,00 0,00 55,00
Mgr. Monika Preňková         Letní párty 2 747,00 0,00 2 747,00
ředitelka školy           soutěž II.st. Kyberšikana 351,00 0,00 351,00
Karlovy Vary            doplatek plavání  1 400,00   1 400,00
zpracovala: Janette Lichnovská,  12.8.2016     SCIO 9.tř.   2 978,00 2 978,00
            ozvuč.systém 7 670,00 0,00 7 670,00
            Den dětí + Olympiáda 11 071,00 900,00 11 971,00
            Vánoce I.st. 565,00 1 117,00 1 682,00
            Vánoč.ping-pong II.st. 257,00   257,00
            Vánoč.florball II.st. 0,00 750,00 750,00
            rolety IT učebna 0,00 13 464,00 13 464,00
            model nadmoř.výšky 484,00   484,00
            Exkurze Pravěk 0,00 13 000,00 13 000,00
            Vzorný žák 13 739,00   13 739,00
 
Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, Karlovy Vary
Čerpání rozpočtu SRPdŠ ve školním roce 2014 - 2015
Zůstatek na BÚ ke dni 1.9.2014   344 864,36 Kč   Zůstatek na BÚ ke dni 31.8.2015   427 345,90
Zůstatek a pokladně ke dni 1.9.2014 8 413,00 Kč   Zůstatek na pokladně ke dni 31.8.2015   6 949,00
      353 277,36 Kč           434 294,90
                   
PŘÍJMY od 1. 9. 2014 do 31.8.2015   VÝDAJE  od 1. 9. 2014 do 31.8.2015
příjmy hotovost banka celkem položka   výdaje hotovost banka průběžná položka celkem položka
černoušek příspěvky 8 428,00 0,00 8 428,00   Adopce dětí Afrika 0,00 8 700,00 0,00 8 700,00
Otevření hřiště říjen 7 100,00 0,00 7 100,00   Otevření hřiště říjen 491,00 14 473,00 0,00 14 964,00
Čs. Spořitelna
úroky
0,00 39,91 39,91   Čs.Spořitelna poplatky 0,00 1 170,27 0,00 1 170,27
žákovské knížky 720,00 0,00 720,00   SCIO  0,00 11 996,00 0,00 11 996,00
příspěvky 2014/2015 131 120,00   131 120,00   příspěvky na šk r. 2015/2016 0,00 0,00 11 000,00 0,00
příspěvky na  2015/2016   11 000,00 11 000,00   keramická hlína+dopr. 0,00 5 870,00 0,00 5 870,00
od učitelů za hlínu 5 882,00 0,00 5 882,00   Skřivánek 247,00 0,00 0,00 247,00
od dětí za rafty 1 100,00 0,00 1 100,00   pronájem bazénu 600,00 0,00 0,00 600,00
SCIO  10 540,00 0,00 10 540,00   rafty - adapťák 0,00 5 100,00 0,00 5 100,00
za hliník 0,00 143,00 143,00   odměna vítězka celostát.sout.(d 4.C) 99,00 0,00 0,00 99,00
vratná jistina obědy Dvořáčková, Jošt 0,00 1 260,00 1 260,00   vratná jistina obědy Dvořáčková, Jošt 1 260,00 0,00 0,00 1 260,00
sál-vánoč.besídka II.st. 3 040,00 0,00 3 040,00   Vánoce (hry+ozvučení) 1 108,00 4 000,00 0,00 5 108,00
za odevzdané kaštany 2 516,00 0,00 2 516,00   Vánoce - I.st. odměny 2 280,00 0,00 0,00 2 280,00
beseda Šikana neplatiči SRPdŠ 320,00 0,00 320,00   vánoční sport II.st 230,00 0,00 0,00 230,00
beseda "Na prahu mužnosti" 680,00 0,00 680,00   odměny za sběr kaštanů 63,00 0,00 0,00 63,00
Ekoškola 3 581,00 0,00 3 581,00   beseda Šikana II.st. 2 800,00 0,00 0,00 2 800,00
příjmy celkem 175 027,00 12 442,91 187 469,91   beseda "Na prahu mužnosti" 800,00 0,00 0,00 800,00
          Ekoškola 2 965,00 0,00 0,00 2 965,00
PS 353 277,36       odměny do soutěží celá ZŠ 1 440,00 0,00 0,00 1 440,00
příjem 187 469,91       revize keram..pece   3 470,30 0,00 3 470,30
výdaj 106 452,37       Olympiáda II.st. 490,00 900,00 0,00 1 390,00
KS 434 294,90       1.st.: Den dětí, čten.gram., sportovní den, školanda 6 056,00 0,00 0,00 6 056,00
          Škola naruby II.st. 495,00 2 280,00 0,00 2 775,00
Mgr. Monika Preňková       Školanda Zadov zmrzlina, lan. centrum 1 000,00 8 650,00 0,00 9 650,00
ředitelka školy         Den vál.veteránů 1 212,00 0,00 0,00 1 212,00
Karlovy Vary          poštovné 78,00 0,00 0,00 78,00
zpracovala: Janette Lichnovská,  23.10.2015   recitace 233,00 0,00 0,00 233,00
          papír   7 762,80 0,00 7 762,80
          Letní párty 1 698,00 0 0,00 1 698,00
          materiál výzdoba ZŠ
(paravan, plastiky, fotky)
1765,00 1400,00 0,00 3 165,00
          jízdné kultura 120,00 0,00 0,00 120,00
          jízdné sport 851,00 2 299,00 0,00 3 150,00
          výdaje celkem 28 381,00 78 071,37 0,00 106 452,37
 
Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, Karlovy Vary
Čerpání rozpočtu SRPdŠ ve školním roce 2013 - 2014
Zůstatek na BÚ ke dni 1.9.2013 295 711,39 Kč   Zůstatek na BÚ ke dni 31.8. 2014 344 864,36
Zůstatek a pokladně ke dni 1.9.2013 8 540,00 Kč   Zůstatek na pokladně ke dni 31.8.2014 8 413,00
      304 251,39 Kč         353 277,36
PŘÍJMY od 1. 9. 2013 do 31.8.2014   VÝDAJE  od 1. 9. 2013 do 31.8.2014
příjmy hotovost banka celkem položka   výdaje hotovost banka celkem položka
černoušek příspěvky 12 300,00 0,00 12 300,00   Adopce dětí Afrika 0,00 8 700,00 8 700,00
příspěvky 122 400,00 0,00 122 400,00   Výroční den otevření hřiště říjen 2 618,00 0,00 2 618,00
Čs. Spořitelna
úroky
0,00 32,59 32,59   Čs.Spořitelna poplatky 0,00 1 815,33 1 815,33
žákovské knížky 480,00 0,00 480,00   pronájem bazénu 600,00 0,00 600,00
od učitelů za hlínu 4 799,00 0,00 4 799,00   keramická hlína
+ dopravné
0,00 6 003,00 6 003,00
za materiál z vyřaz.inventáře 2 800,00 0,00 2 800,00   pomůcky na keramiku 227,00 633,00 860,00
SCIO  2 900,00 0,00 2 900,00   SCIO  0,00 3 200,00 3 200,00
od dětí na knihy "Fajn matika" 2 430,00 0,00 2 430,00    knihy "Fajn matika" 0,00 2 430,00 2 430,00
xx 0,00 0,00 0,00   Vstupenky kultura 2 997,00 6 000,00 8 997,00
od dětí za divadlo 15 773,00 0,00 15 773,00   bus Praha divadlo   6 776,00 6 776,00
AVE sběr papír 0,00 6 794,01 6 794,01   odměny za sběr 217,00 0,00 217,00
zpět za potraviny z pohoštění na TS 501,00 0,00 501,00   pohoštění na třídní schůzky 926,00 0,00 926,00
Letní párty 1 880,00 0,00 1 880,00   Letní párty 1 637,00 1 752,00 3 389,00
xx 0,00 0,00 0,00   poštovné  96,00 0,00 96,00
Ekoškola 8 973,00 0,00 8 973,00   Ekoškola 4 299,00 0,00 4 299,00
spoluúčast doprava Ekoškola 1 900,00   1 900,00   bus Ekoškola 0,00 2 904,00 2 904,00
od dětí za sál
(vánoč.besídka)
3 060,00 0,00 3 060,00   Vánoce 1 000,00 8 903,00 9 903,00
příjmy celkem 180 196,00 6 826,60 187 022,60   Vánoční šachy 305,00 0,00 305,00
      187 022,60   Vánoční fotbal 343,00 0,00 343,00
          odměny do soutěží ze sbírky Život dětem 495,00   495,00
PS 304 251,39       školní časopis 466,00 0,00 466,00
příjem 187 022,60       jízdné sport 1 476,00 0,00 1 476,00
výdaj 137 996,63       jízdné kultura 1 054,00 0,00 1 054,00
KS 353 277,36       plátěný stan  899,00   899,00
          Den dětí + Olympiáda I.st. 10 266,00   10 266,00
Mgr. Monika Preňková       Den dětí + Olympiáda II.st. 3 166,00   3 166,00
ředitelka školy         Škola naruby 270,00   270,00
Karlovy Vary          příspěvky na výlet pro soicálně slabé žáky (2 děti) 250,00   250,00
zpracovala: Janette Lichnovská, 19.11.2014   čtenářská gramotnost  954,00   954,00
          recitace 305,00 0,00 305,00
          stolní hry do tříd I.st. 1 863,00 0,00 1 863,00
          výtvarný materiál 254,00   254,00
          skříňka na tablety 0,00 39 930,00 39 930,00
          papír, stěrky na tabule 0,00 10 112,30 10 112,30
          licence Databox   1 855,00 1 855,00
          výdaje celkem 36 983,00 101 013,63 137 996,63