Home Informace o projektu
Společná cesta
 
PROJEKT "SPOLEČNÁ CESTA KE VZDĚLÁNÍ"
CZ.1.07/1.2.19/02.0011
Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.
 
Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacích podmínek pro žáky se specifickými poruchami učení a chování a pro žáky se sociálním znevýhodněním. Realizací projektu bude dosaženo rovných podmínek ke vzdělávání. 
 
Do výuky budou zavedeny nové organizační formy výuky, bude kladen důraz na rozvoj komunikace dětí a spolupráce s ostatními. Odlišnost dětí bude vnímána jako příležitost k rozvoji respektu k sobě i ostatním, k rozvoji schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti.
Základem nápravy se stane ICT technika. 
 
Budou realizovány aktivity na podporu sociálně znevýhodněných dětí ve školách a jejich rodinách.
 
Projektem budou zvyšovány kompetence pedagogických pracovníků v oblasti nových organizačních forem, tvorby IVP a efektivní komunikace s rodiči.