Home Přírodní učebna
Přírodní učebna

       PROJEKT PŘÍRODNÍ UČEBNA

CZ.1.07/1.1.11/03.0016
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státním rozpočtem České republiky.
 
Záměrem projektu bylo zkvalitnění a zaktualizování vzdělávacího systému v návaznosti na ŠVP ZV a průřezového tématu environmentální výchova. Projekt rozvíjel znalosti, schopnosti a dovednosti žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast. 
 
Projektem byly vytvořeny vzdělávací panely a pracovní listy v oblastech:
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a promlémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
Byla vytvořena interaktivní mapa, foto a videogalerie.
 
Byla zbudována přírodní učebna, ve vnitřním areálu školy byl zbudován altán a zázemí pro realizaci výuky. Nové prostředí skýtá žákům možnost přímého pozorování přírodního prostředí. Na základě osobního kontaktu s přírodou je pozitivně prohlouben emoční vztah žáků s přírodou.
 
Na škole byl vytvořen ekotým, který pravidelně řeší otázky ekologizace školy. Ve školním roce 2011/2012 získala škola titul Ekoškola.