Home Školní jídelna
Školní jídelna

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY

Upozorňujeme na změnu cen stravného platného od školního roku 2017/2018

stravné děti I. kategorie    23 Kč

stravné děti II. kategorie   24 Kč

stravné děti III. kategorie  26 Kč

 

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ PŘES INTERNET
 
Postup:
1. REGISTRACE - navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu s platným zakoupeným čipem 
ke zprovoznění internetového přiobjednávání stravy. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové 
heslo a jméno uživatele (doporučuji „uživatel“ = příjmení a „heslo“ = jméno). 
Uživatel kód, pod kterým se budete přihlašovat k aplikaci na internetu
Heslo po úvodním přihlášení do systému v sekci „Nastavení uživatele“ lze heslo kdykoliv změnit
E-mail sami si po přihlášení zadáte Vaši adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:
- neodebraná strava
- potvrzení objednávek
- nedostatečná výše konta
- měsíční přehled
Při zřízení služby si můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. 
2. OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY - následující den po registraci lze pak objednávat a vybírat stravu 
na internetu na adrese: www.strava.cz . Dostanete se do dialogu pro přihlašování. Číslo zařízení 
je 4432. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby. 
Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny. Pro objednání stravy zvolte položku OBJEDNÁVKY a můžete 
objednávat - vybírat stravu ( I. stupeň si může objednat oběd č 2 a naopak ) a odhlašovat 
obědy. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky ODESLAT. Ze systému se odhlašte volbou 
tlačítka ODHLÁSIT. Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz . 
 
Na jaké období dopředu lze objednávat a odhlašovat stravu?
· na 14 dní
· jídelníček bude vždy k dispozici na aktuální a na příští týden
· nejpozdější výběr a odhlášení obědů je vždy do 14,30 hod. → změny na druhý den !
· v případě mimořádné nemoci je možno ráno max. do 8,00 hod odhlásit oběd 
pouze telefonicky (tak jak tomu bylo dosud)

Leták s informacemi ke stažení

  

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

 • žák, který je ve škole, má denně právo odebrat oběd
 • pouze první den neplánované nepřítomnosti lze odhlásit oběd do 8.00 hodin prostřednictvím vedoucí školní jídelny nebo žák může odebrat oběd do vlastního jídlonosiče, pouze ve výjimečných případech ho může zkonzumovat ve ŠJ
 • v dalších dnech nepřítomnosti nemá žák nárok na oběd a musí si obědy odhlásit
 • vstup do školní jídelny je v časovém rozmezí od 11,30 hod do 14,30 hod
 • výdej stravy pro žáky se provádí od 11,45 hod do 14,00 hod
 • během školních prázdnin školní jídelna stravu nevaří
 • strávník si objedná výběr jídla na terminálu nebo na internetu, před vstupem do jídelny ověří výběr jídla na terminálu
 • strávník nosí povinně čip, jeho ztrátu nebo zapomenutí řeší s vedoucí ŠJ
 • při ztrátě čipu si musí žák okamžitě zakoupit nový v hodnotě 115 Kč
 • stravu je možné odhlásit vždy o dva dny dopředu do 14.00 hod na terminálu nebo na internetu, výjimečně u vedoucí ŠJ, neodhlášený oběd propadá bez náhrady
 • cenné věci jako jsou mobilní telefony, MP3, peníze, doklady apod. si bere žák s sebou do jídelny
 • strávníci si odloží svršky na určené místo (šatna, police na aktovky)

·         strávník stoluje ohleduplně, neničí vybavení a zařízení jídelny

 • strávník nepředbíhá ve frontě, neopírá se o zábradlí a parapety
 • problémy a připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí školní jídelny
 • po ukončení stolování strávník pozorně uloží použité nádobí na tácu do stojanu
 • při odchodu z jídelny si strávník pečlivě kontroluje osobní věci
 • obědy jsou určeny ke konzumaci v jídelně, je zakázáno vynášet z jídelny moučníky a ovoce
 • pedagogický dohled je zajištěn podle platného rozpisu dohledů
 • pedagogický dohled dbá na uložení školních batohů a vrchního oblečení žáků, řeší problémy 
  a aktivně pomáhá s odběrem jídla a s ukládáním použitého nádobí mladším žákům
 • stravné je hrazeno složenkou nebo z účtu inkasním příkazem
 • je nutné dodržovat datum splatnosti úhrady
 • při nezaplacení obědů v termínu nelze oběd vydat
 • za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá personál kuchyně
 • mimořádný úklid jídelny během výdeje provádí pracovnice provozu