Home Měsíční plánované akce
Měsíční plánované akce

Termín, čas

Akce

Třídy

Učitelé

31.8.
ČT

během dne

Výroční zpráva - dopsání akcí do výroční zprávy

 

všchni PP

zodpovídá organizátor akce

 

11,30

Úvodní pedagogická rada

 

všichni PP

místo: učebna 7.B

během dne

Komisionální přezkoušení žáků

 

PP

harmonogram dle rozpisu

1.9.

během dne

Příprava tématických plánů - odevzdání do 15.9.2017

 

všchni PP

během dne

Podepisování třídních knih za šk.r. 2016/2017

 

během dne

Kontrola tříd

 

během dne

Odsouhlasení dohledů nad žáky

 

během dne

Seznámení se s dohledovou pohotovostí

 

4.9.
PO

8,00

Zahájení školního roku 2017/2018

 

všichni TU

8,45

Úvodní TŘÍDNÍ SCHŮZKY pro žáky rodičů 1. tříd

 

1.A 1.B 1.C

5.9.
UT

9,00

Porada ředitelů škol

 

ŘŠ

místo: MM KV

během dne

Kontrola počtu žáků - seznam odevzdat ZŘŠ

 

všichni TU

7.9.
ČT

8,00-12,30

Velké putování s Varybou

3.A
3.B

Mly, Špl

místo: procházka po městě; akce závisí na počasí

8.9.

cca od 10,00

Svět tančí - folklórní festival

7.+8.+9. roč.

TU

místo: Thermal                                vstupné Kč 60,-/žák

 

Kontrola osobních údajů - školní matrika

 

TU

11.9.
PO

celý den

Setkání výchovných poradců

 

No

místo: Úřad práce KV

 

13.9.
ST

10,00-14,00

Školení Plán pedagogické podpory a IVP v praxi

 

No, Jen

místo: KUKK

14.9.
ČT

16,30

TŘÍDNÍ SCHŮZKY pouze žáků 6. ročníků !!!

6.A
6.B

Sm
Vl

místo: učebna 6.A + 6.B

15.9.

 

Rozvrhy tříd - umístění v učebnách

 

všichni

 

Tématické plány II.st. - zaslat elektronicky ZŘŠ

 

všichni

 

Třídní výkazy 6. ročník ke kontrole

 

Sm, Vl

 

Kontrola individuálních plánů integrovaných žáků - změna termínu

 


21. + 22. 9

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

6.A
6.B

Vl
Sm

ČT + PÁ

místo: K. Vary; knihovna I.P.Pavlova; škola atd.

22.9. PÁ
 
nový termín

Kontrola individuálních plánů integrovaných žáků

 

všichni

26.9.
ÚT

8,00-13,00

Atletický trojboj

vybr. žáci

Sl

místo: ZŠ Šmeralova KV

27.9.
ST

 

Koncert - "Populární hudba"

 

 

 

Změna - zrušeno

5.+6. roč.

TU

 

7.+8.+9. roč.

TU

28.9. ČT

Státní svátek

 

 

29.9. 

Ředitelské volno