Home Informace ŠD
Informace školní družiny
 
                                                                                     

Kontakt: Jitka Rentková - vedoucí vychovatelka, telefon - 353 300 327

              

Celoroční plán - ZAHRADA POZNÁNÍ

 
                                                                              

 

 

 

 

Akce školní družiny  
   
Akce školní družiny jsou tematicky rozděleny do výtvarných činností a sportovní činností a na akce reagující na svátky a roční období roku.
   
   
Výtvarná činnost (výsledky jsou k nahlédnutí na velké nástěnce)
   
Září podzim - draci
Říjen ovoce a zelenina
Listopad zapoštění barev, listy
Prosinec těšíme se na Vánoce
Leden zima, zimní radovánky
Únor masky, karneval
Březen jaro, mláďata
Duben dopravní prostředky, dopr.situace a značky
Květen stromy, ptáci, květiny
   
Červen těšíme se na prázdniny
   
   
Sportovní olympiáda (plní se průběžně)
   
Říjen skoky snožmo do dálky
Listopad skoky na schod
Prosinec porážení kuželek
Leden sedy - lehy
Únor skoky přes švihadlo
Březen driblování
Duben hod na cíl
Květen skoky s koulí
Červen vyhodnocení olympiády
   
   
Akce tematické  
   
Září běh do schodů
Říjen vytrvalostní běh
Listopad dárky pro 1. třídu
Prosinec vánoční besídka
Leden zimní soutěže
Únor diskotéka, masopust, karneval, rej masek
Březen tematický okruh - jaro, mláďata
Duben dopravní soutěž, beseda s policistou
Květen kuličkiáda
Červen zábavné odpoledne - hry
   

 

 

 

 

Kroužky školní družiny mohou navštěvovat i žáci nedružinoví (pouze do doplnění počtu).