Home Dokumenty školy
Dokumenty školy

Výroční zpráva 2015/2016

Prezentace školy v soutěžích - 1. stupeň

Prezentace školy v soutěžích - 2. stupeň

 

Výroční zpráva 2014/2015

Prezentace školy v soutěžích - 1. stupeň

Prezentace školy v soutěžích - 2. stupeň

 

Výroční zpráva 2013/2014

Prezentace školy v soutěžích - 1. stupeň

Prezentace školy v soutěžích - 2. stupeň

 

Výroční zpráva 2012/2013

Prezentace školy v soutěžích - 1. stupeň

Prezentace školy v soutěžích - 2. stupeň

 

Výroční zpráva 2011/2012

Prezentace školy v soutěžích - 1. stupeň

Prezentace školy v soutěžích - 2. stupeň

 

Výroční zpráva 2010/2011

Prezentace školy v soutěžích - 1. stupeň

Prezentace školy v soutěžích - 2. stupeň

 

Výroční zpráva 2009/2010

Prezentace školy v soutěžích - 1. stupeň

Prezentace školy v soutěžích - 2. stupeň

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program - "Učíme se s Amosem"

Identifikační údaje

Charakteristika školy

Charakteristika ŠVP ZV

Časová dotace          1. stupeň       2. stupeň     Poznámky k učebnímu plánu

Výstupy jsou k nahlédnutí u vedení školy

Hodnocení a autoevaluace

Dodatek č. 1

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3 

 

 

Školní řád

 

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Dodatek školního řádu č.1 

 

 

Školní preventivní program

 

ŠKOLNÍ  PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování 2015/2016

 

Školní program proti šikanování

 

ŠKOLNÍ  PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování 2016/2017