Home Pokyny k placení

POKYNY K PLACENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY  

č. účtu:    000019-0800455329/0800       

VS – číslo dle přiloženého seznamu. Nutno VŽDY!!!! uvést na platebním příkazu.

Bez variabilního symbolu je platba neidentifikovatelná a proto je považována za neuhrazenou.    

Placení školní družiny probíhá ve 2 časových etapách: 

1.         platba  Kč 750,- (za září, říjen, listopad, prosinec, leden) termín úhrady:  do 30. září 

2.         platba  Kč 750,- (za únor, březen, duben, květen, červen) termín úhrady: do 30. ledna 

Rodiče žáků prvních tříd dostanou variabilní symbol v průběhu měsíce září – u vedoucí školní družiny pí.Rentkové.