Home Potřeby dětí do ŠD

POTŘEBY DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Zápisní lístek, řádně vyplněný (razítko, odchody ze školní družiny)

 

Přezůvky, kapesníky v krabičce, převlečení v látkovém sáčku (dle uvážení rodičů - vše podepsat)

 

 

Lehkou svačinu na celé odpoledne a dostatek tekutin

 

 

Každou změnu telefonního čísla ihned prosíme nahlásit paní vychovatelce.