Home Informace Informace ESF Mateřská škola

ZAPOJENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL DO PROJEKTU

Projektem bylo zrealizováno setkání s pani učitelkami z mateřských škol, které by mohly pomoci při vyhledávání nadaných dětí v jejich školách. Součástí setkání bylo předvedení nové pomůcky na rozvoj nadání.