Home Psychologické dny
Psychologické dny (identifikace nadání): 
     

Informace/kontakt:
www.zskomenskeho-kv.cz, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

tel.: 353 300 321

 
 
 
 
 Obsah psychologického vyšetření (doba trvání zhruba 2 hodiny):


Rozhovor se zákonným zástupcem
Rozhovor se žákem
Explorace
Výkonové metody
Metody percepčních dovedností
Didaktické testy
Testy tvořivosti, kreativity
Projektivní techniky
Rozbor  kreativních výtvorů nadaných dětí 

K psychologickému vyšetření Vašeho dítěte můžete doložit kreativní výtvory, kresby, písemné dokumenty, žákovské portfólio, literární záznamy atd.
 
 
Přihlášku a Dotazník pro identifikaci nadaného žáka, prosím, zašlete elektronickou poštou  ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) nebo na adresu školy (Základní škola Jana Amose Komenského, Kollárova 19, 360 09 Karlovy Vary). Dotazník pro identifikaci nadaného žáka bude součástí dokumentace určené k psychologickému vyšetření dítěte.
 
Po zaslání přihlášky škole Vám bude zpětně sdělen termín a hodina psychologického vyšetření, které se bude konat v prostorách školy.
 

 Přihláška

    
     

 Dotazník pro identifikaci nadaného žáka

     
 
Náklady na identifikaci nadání dítěte jsou plně hrazeny z prostředků ESF ČR.