Home Základní přístupy
základní přístupy ve vzdělávání nadaných dětí
Dětem, žákům, nadaným studentům je věnováno ustanovení §17 školského zákona. Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání například:
     
1. akcelerací – znamená poskytnutí učebních aktivit a obsahu na vyšší úrovni nebo rychlejším tempem, než přísluší žákovi z hlediska jeho věku a ročníku.

2. obohacením (enrichment) – je rozšíření, prohloubení učiva nebo učebních aktivit nad rámec běžných učebních osnov.

3. jinou organizací vzdělávání ve třídách, zprostředkováním informačních zdrojů.

4. stanovením individuálního studijního plánu