Home Služby na úrovni školy
Služby poskytované na úrovni školy a poradenského zařízení 
a) identifikace nadaných žáků, specifikace druhů nadání
b) doporučení pro výchovné a vzdělávací opatření ve škole
c) pomoc při realizování individuálně vzdělávacího programu
d) kariérové poradenství, rozvoj sociálních dovedností
e) metodická a konzultační pomoc při práci s nadanými žáky
f) práce s rodinou nadaného žáka
g) začlenění nadaných žáků do kolektivu školní třídy