Home Charakteristika nadaného
charakteristika nadaného dítěte ve škole
     
 1.   často kladené otázky, velká potřeba učení se
 2.   je zvědavé, velká vytrvalost
 3.   má neobvyklé nápady
 4.   zajímá se o detaily, rozpracovává postupy
 5.   vykazuje silné emoce a stavy při tom, co poslouchá
 6.   vyhovuje mu společnost starších dětí a dospělých
 7.   vytváří si nová řešení úloh a problémových situací
 8.   je velice sebekritický
 9.   úlohy přijímá kriticky a pokud ho zajímají, intenzivně se zaujetím se jim věnuje
10.  dobrá schopnost abstrakce
11.  vysoká úroveň řečových schopností
12.  neohraničená zvědavost a fantazie