Home Vzdělávací potřeby
vzdělávací potřeby nadaných dětí ve škole
     
Nadané děti potřebují přístup k podnětům a aktivitám, které souvisí s jejich nadáním. Podle Feldhusena a Robinson – Wyman (1980) mohou vzdělávací potřeby být: 
     
- maximální osvojení základních zručností a pojmů
- učební aktivity na vhodné úrovni a ve vhodném tempu
- rozvíjení konvergentních schopností, zejména v logické dedukci a konvergentním řešení problémů
- stimulace představivosti
- přístup k různým oblastem studia, umění, profesí
- poskytování příležitostí pro interakci s jinými nadanými žáky
     
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se může uskutečňovat podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné školy, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka.