Home Definice nadání, mýty
Definice nadání, mýty o nadaných
definice nadání
     
Nadání je nejčastěji definováno jako soubor schopností, které umožňují jedinci dosahovat výkonů nad rámec běžného průměru populace, uvádí se, že těchto jedinců je v populaci od 3 - 10%.
     
Ustanovení §12 Vyhlášky 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných definuje mimořádně nadaného žáka pro účely této vyhlášky. Je jím jedinec, který dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo jednotlivých rozumových oblastech (například matematiky, biologie), pohybových, uměleckých a sociálních dovedností.
     
J. Freemanová se domnívá, že pokud by se všem dětem na školách věnovala cílená pozornost na vyhledávání možného nadání, může se výskyt jedinců v populaci zvýšit až na 20%.
     
Mýty o nadaných dětech
     
Už v dětství mimořádně nadaných se objevují skutečnosti často netypické, anebo pro ostatní jedince  často nepochopitelné, což je příčinou nejrůznějších mýtů. Dodnes se mnozí rodiče obávají a nechtějí přiznat, že jejich dítě je jiné než ostatní. Často se stává, že tlumí u dětí jejich touhu po poznání.
     
Současně vzniklo mnoho mýtů o nadaných dětech, uvedeme zde některé z nich (úplný přehled viz. J. Laznibatová,. Nadané dieťa, IRIS 2003, str.70):  
     
1. jsou to děti šťastné, vše jim jde hladce
2. dokáží se prosadit i bez pomoci jiných lidí
3. jejich mimořádné schopnosti bude rodina, škola, resp. okolí vždy velmi uznávat, oceňovat a akceptovat
4. své nadání dokáží vždy bez problémů ukázat a projevit
5. musí být hodnocení daleko přísněji než ostatní děti