Home Projekt "Nadaní žáci"
Projekt ESF

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

 

 

 

1. února 2009 škola zahajuje realizaci projektu:

 

„Rozvoj kompetencí nadaných žáků“

 

Partner projektu je:

 

Pedagogicko – psychologická poradna Karlovy Vary

 

Projekt bude realizován v období od 1. února.2009 do 31. července 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Nepomoci při výuce handicapovaným je dnes nemyslitelné, u mimořádného nadání se to ale až tak dramaticky nebere. A to je chyba. Předpokládá-li někdo, že výjimečně talentované děti jsou vlastně ve výhodě a dokáží si poradit samy, hluboce se mýlí. I ony potřebují vysoce individuální přístup ze strany pedagoga. ...

 

 

 

 

 

Ondřej Liška, Ministrův blog, 12.12.2008

 

 

 

 

  
     

Projekt bude zaměřen na propagaci problematiky nadaných dětí.

Dětem bude bezplatně zpřístupněno odborné psychologické vyšetření s cílem identifikace nadání a speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Výsledky odborného vyšetření budou závazným podkladem k implementaci vzdělávacích opatření, tvorbě individuálního vzdělávacího plánu. 

Projektem Pedagogové získají podporu vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, speciální psychologie a tvorby individuálních vzdělávacích programů pro nadané žáky.

Cílem projektu je vytvoření kvalitního vzdělávacího prostředí s uplatněním a zlepšením organizačních forem, podporující rovný přístup ke vzdělávání podle dokumentu Úmluva práv dítěte, Školského zákona č. 561/2004 Sb. a  vyhlášky MŠMT č. 73/2005. V rámci projektu bude vytvořena:
- databáze alternativních individuálních vzdělávacích plánů, které budou metodickým pomocníkem pro učitele.
- baterie alternativních vzdělávacích modelů pro nadané žáky ve vybraných předmětech
- bude inovován ŠVP ZV

V průběhu projektu budou řešeny otázky vzájemných vztahů žáků, podporující kladný vztah ke vzdělávání a eliminaci nežádoucích projevů.

Vzdělávací dílny poskytnou dětem podmínky k rozvoj komunikačních dovedností, práci s médii, s interaktivními programy pomocí internetu, zapojení do programů pro nadané děti, zapojení do mezinárodních soutěží.

Bezplatné psychologické vyšetření bude nabízeno všem žákům Karlovarského kraje ve věku základní školy a dětem předškolního věku.

 

Informace:
www.zskomenskeho-kv.cz
tel.: 353 300 321