Home DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

 

Dne 1. 12. 2015 jsem obdržela písemné připomínky k práci naší školy ze strany 19 zákonných zástupců žáků třídy 3. A, které byly řešeny v rámci třídních schůzek dne 12. 11. 2015.

Jelikož se některé body týkaly práce naší celé školy, zajímal nás na ně názor všech zákonných zástupců. Byl proto sestaven krátký dotazník. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili a také děkujeme za písemné podněty a připomínky, které byly v rámci dotazníkového šetření vyhodnoceny, na ně odpovídáme ve druhé části zprávy.

Dotazníkové šetření (dotazníkem bylo osloveno 492 zákonných zástupců, odpovědělo 426). V tabulce je uvedeno vyhodnocení odpovědí:

              otázky

            odpovědi

celkem

celkem v %

 

1
Jsme spokojeni s informacemi podávanými školou

ano

367

86,2

 

ne

41

9,6

 

0

18

4,2

 

2
O konání třídních schůzek jsme vždy informováni

ano

417

97,9

 

ne

4

0,9

 

0

5

1,2

 

3
O ředitelském volnu jsme vždy informováni

ano

400

93,9

 

ne

9

2,1

 

0

17

4

 

4
Myslíme si, že systém Bakaláři je vždy funkční

ano

282

66,2

 

ne

118

27,7

 

0

26

6,1

 

5
Vyhovuje Vám po čtrnácti dnech potvrdit podpisem v OL kontrolu klasifikace

ano

306

71,8

 

ne

104

24,4

 

0

16

3,8

 

6
Myslíte si, že spolupráce se školou je funkční?

ano

372

87,3

 

ne

38

8,9

 

0

16

3,8

 
           

 

Nejčastější náměty a připomínky, které jsme obdrželi od zákonných zástupců v rámci dotazníku:

Náměty a připomínky

celkem

celkem v %

Bakaláři - nefunkčnost

83

19,5

Podpisy v Omluvném listě (dále OL) - zbytečné

32

7,5

Požadují nebo uvítali by žákovskou knížku (dále ŽK)

20

4,7

Informace o ředitelském volnu dříve

19

4,5

Informace s větším předstihem

18

4,2

Pozdní zapisování známek do Bakaláře

17

4,0

 

 

·         Funkčnost bakaláře

Jelikož nejvíce procent připomínek se týkalo funkčnosti bakaláře, bylo z naší strany přijato toto opatření: do konce ledna bude funkčnost i připojení sledována správcem sítě. Pokud bude zjištěno, že problémy s připojením a funkčností přetrvávají, bude nutné změnit kapacitu platformy informačního systému.

Byli jsme také informováni správcem sítě, že před třídními schůzkami došlo k neopravitelnému poškození zdroje i základní desky serveru, což nebyla naše chyba. Za tento problém se omlouváme
a děkujeme za pochopení.

·         Podpisy v Omluvném listě o sledování klasifikace zbytečné

Opatření: od 1. 2. 2016 bude tato povinnost zrušena pro všechny rodiče.

Dáváme všem rodičům na vědomí, že veškeré známky jsou na internetu v bakaláři (tj. ve školní matrice); pokud dojde k problému, žádáme rodiče, aby kontaktovali třídního učitele.

Rodiče bez přístupu k internetu již dostávají výpis ze školní  matriky ve smluveném termínu.

·         Žákovská knížka

Opatření: zavedení zápisu známek do ŽK (notýsku) bude v 2. pololetí školního roku 2015/2016 prozatím jen v prvních třídách.

·         Informace o ředitelském volnu

Opatření: ředitelské volno bude vyhlašováno s větší časovou rezervou (ideálně na začátku každého pololetí), aby si zákonní zástupci mohli naplánovat volno na uvedené dny.

·         Informace s větším předstihem

Opatření: za pozdní zveřejnění listopadového měsíčního plánu se omlouváme. Kontrolou včasného zveřejnění měsíčních akcí na internetových stránkách byla pověřena sekretářka školy. 

·         Pozdní zapisování známek do bakaláře

Opatření: vyučujícím bude tato informace předána. Známky z ústního zkoušení jsou žákům sdělovány ihned. Hodnocení písemných prací, písemného zkoušení a praktických činností do čtrnácti dnů. Lhůta je stanovena v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (součást Školního řádu).

·         Některé z dalších připomínek, které byly podepsány zákonnými zástupci, budou řešeny osobně. Seznam všech připomínek a podnětů obdrží třídní učitelé.

Jako ředitelka školy jsem v rámci třídních schůzek vždy přítomna, právě pro případy připomínek
a podnětů zákonných zástupců. Tuto skutečnost znají třídní učitelé;  mrzí mě, že jsem k tomuto jednání nebyla přizvána. Pokud budete mít jakýkoliv podnět, kontaktujte mě e-mailem, telefonicky, po domluvě také osobně, či prostřednictvím třídního učitele. Děkuji.

 

S pozdravem

                                                                                                      Mgr. Monika Preňková, ředitelka školy

V Karlových Varech dne 6. 1. 2016